دومین همایش واکاوی"اصالت میراث حدیثی شیعه" برگزار می شود

دومین همایش واکاوی"اصالت میراث حدیثی شیعه" با همکاری مراکز علمی قم برگزار می شود. ادامه...

کرسی علمی ترویجی "جایگاه پژوهش­ های جغرافیایی در تحلیل تاریخی حوادث نهضت امام حسین علیه السلام" برگزار می شود

کرسی علمی ترویجی وبیناری پژوهشگاه قرآن و حدیث با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار می شود. ادامه...

کرسی علمی ترویجی "منشأ فرآیندهای تغییر مثبت روانی و مراحل آن" برگزار می شود

کرسی علمی ترویجی وبیناری پژوهشگاه قرآن و حدیث با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار می شود. ادامه...

کرسی علمی ترویجی "منشأ عصمت از دیدگاه آیات و روایات" برگزار می شود

کرسی علمی ترویجی وبیناری پژوهشگاه قرآن و حدیث با همکاری دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار می شود. ادامه...

کتاب "میدان های معنایی علم در قرآن" منتشر شد

کتاب "میدان های معنایی علم در قرآن" تألیف حجت الاسلام دکتر شعبان نصرتی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد. ادامه...

پانزدهمین شماره از دوفصلنامه "پژوهش نامه روان شناسی اسلامی" منتشر شد

پانزدهمین شماره از دوفصلنامه "پژوهش نامه روان شناسی اسلامی" به صاحب امتیازی پژوهشگاه قرآن و حدیث با 6 مقاله روان شناسی اسلامی ویژه پاییز و زمستان 1400 منتشر شد. ادامه...

پژوهشگاه در یک نگاه

» نظریه‌پردازی، تولید دانش، روش و انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در حوزه علوم اسلامی و انسانی برپایه قرآن و حدیث،

» تربیت پژوهشگران توانمند برای انجام پژوهش‌های گوناگون بر اساس نیازهای تخصصی و عمومی جامعه، نظام اسلامی ایران و جهان اسلام

» نهادینه کردن دستاوردهای نوین این عرصه در فضای علمی حوزه و دانشگاه با بهره‌گیری از فنون، شیوه‌ها و فناوری‌های نوین پژوهشی.
رئیس پژوهشگاه : آیت الله محمد محمدی ری شهری
مشاور عالی ریاست پژوهشگاه : حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
معاون پژوهشی :