وظایف و اختیارات حوزه ریاست

ماده۲۰: وظایف مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی عبارتند از:

              ۲۰-۱ برنامه­ریزی، ساماندهی و اجرای فعالیت­های حوزه ریاست اعم از ابلاغ دستورات، برگزاری جلسات، هماهنگی ملاقات، بازدیدها، دیدارها رسمی و پی­گیری مکاتبات؛

              ۲۰-۲ جمع­آوری، تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز حوزه ریاست؛

              ۲۰-۳ مدیریت تشریفات و استقبال از مسئولان، میهمانان داخلی و خارجی رئیس پژوهشگاه.