««« مطالعه کتاب »»»
نام منبع : گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق
پدید آورنده :
سایر پدیدآورندگان :
تعداد جلد : 1
ناشر : دارالحدیث
محل نشر : قم
تاریخ انتشار : 1397
نوبت چاپ : اول

گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق

این نوشتار به چگونگی تعامل و بهره وری روشمند از احادیث قرآنی امامیه پرداخته است و بر این مهم تاکید دارد که روایات قرآنی امامیه با همه ی گوناگونی و تنوع محتوایی شان، قابل ساماندهی در یک الگوی جامع اند؛ الگویی مبتنی بر منطق علمی اهل بیت(ع) در شناخت و تفسیر و تبیین قرآن.

این اثر به تعمیق مباحث نظری در مبحث روش شناسی تفسیر روایی یاری می رساند، منبعی برای بازپژوهی احادیث قرآنی اهل بیت(ع) است و در همان حال در عینی سازی دانش ویژه اهل بیت(ع) در عرصه قرآن شناسی مشارکت می جوید.

این نوشته می کوشد با فرو رفتن در لایه های زیرین معنایی و استخراج آموزه های ناب از آیات شریف قرآن مزیت انحصاری مکتب تفسیر امامیه در مطالعات جریان شناسی تطبیقی تفسیر را در پیشدید قرآن پژوهان معاصر قرار دهد. از این رو «گونه شناسی احادیث قرآنی امامیه» در دو ساحت نظری و تطبیقی تصنیف شده است:

در بخش نخست، نویسنده تلاش نموده است از خلال طرح مباحث نظری، الگویی مفهومی ارائه نماید تا گونه های مختلف موجود در روایات قرآنی امامیه را تمایز بخشد.

در بخش دوم که بیشترین حجم پژوهش را به خود اختصاص داده است، نظریه ی مفهومی نویسنده در قالب تحلیل نمونه های متعدد روایی بسط و تفصیل و تطبیق یافته است.

از نگاه نویسنده، الگوی نظری ارائه شده در این اثر، آن اندازه جامعیت و دقت دارد که بتوان از آن در مطالعات تفسیر روایی بهره جست و به دسته بندی و طبقه بندی روایات تفسیری و ناظر به قرآن در جوامع حدیثی ـ تفسیری امامیه پرداخت.

کتاب در چهار فصل سامان یافته است:

فصل اول: ادبیات پژوهش،

فصل دوم: احادیث قرآن شناسی،

فصل سوم: احادیث تبیین قرآن،

فصل چهارم: احادیث مستفاد.