««« مطالعه کتاب »»»
نام منبع : تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی
پدید آورنده :
سایر پدیدآورندگان : سعید آخوندی یزدی، محمد الله‌دادی، محمدرضا امین، مهدی حبیب‌اللهی، علی حسن‌نیا، محمد حقانی فضل، حامد شریعتی نیاسر، مجید منتظرمهدی، مریم ولایتی کبابیان
تعداد جلد : 1
ناشر : دارالحدیث
محل نشر : قم
تاریخ انتشار : 1395
نوبت چاپ : دوم

 

 

تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی

این کتاب مشتمل بر ترجمه ۱۴ مقاله برگزیده از سرشناس ترین محققان غربی در حوزه مطالعاتی تفسیر امامیه است که بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسوی منتشر شده اند.

تاریخ گذاری برخی احادیث تفسیری، بررسی تفاسیر منسوب به امامان شیعه ، تجزیه و تحلیل فنون تفسیری درتفاسیر امامیه، و تطور نظریات تفسیری مفسران امامیه درباره برخی آیات خاص، از جمله موضوعاتی هستند که مقالات این کتاب بدانها می پردازند.

کتاب حاضر در دو بخش اصلی است.در بخش نخست مقالاتی گرد آمده اند که حاوی مباحثی کلی دباره تفسیر امامیه هستند و بر یک موضوع خاص و جزئی متمرکز نیستند. مخصوصا دو مقاله اول که یکی در آمدی بر تفسیر شیعی ، نوشته بر-اشر، و دیگری بحثی درباره چگونگی تعریف تفسیر شیعی، نوشته ریپن است و هر دو در سال ۲۰۱۴ انتشار یافته اند، به خوبی بازتاب دهنده آخرین نگاه ها و یافته های غربیان در این موضوع هستند و می توانند در آمد خوبی بر این کتاب نیز باشند. از سه مقاله دیگر بخش نخست، دو تا مدخل های کوتاه دائره المعارفی هستند که برای مروری سریع بر تفسیر شیعی از نگاه غربیان مفیدند.

بخش دوم کتاب حاضر شامل ۹ مقاله است که هریک از آنها بر یک اثر تفسیری خاص ، یک دوره زمانی خاص یا تفسیر یک آیه خاص در آثار تفسیری شیعه متمرکز هستند. مقالات این بخش بر اساس ترتیب تاریخی سوژه ها ، از نخستین قرون هجری تا دوران معاصر، چیده شده اند.