تاريخ انتشار: سه شنبه 1393/12/19
کد خبر: 39294

مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)

راهنمای تدوین مقاله   

۱.مقاله باید شامل قسمت های زیر باشد:

عنوان ، چکیده فارسی، کلید واژه ها ،مقدمه یا طرح مسئله ،شرح موضوع ،نتیجه فهرست منابع و چکیده انگلیسی.

۲.تنها مقالاتی قابل بررسی است که حاصل پژوهش بدیع بوده ، قبلا منتشر نشده باشد و نویسنده، متعهد به نشر آن در جای دیگری نباشد . ضمنا مقاله های ارسالی ، نباید هم زمان به نشریات دیگر ارائه شوند.

۳. مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی برعهده نویسنده است .

۴. حق رد یا پذیرش و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است و مقاله های دریافتی بازگردانده نخواهد شد .

۵. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجله ، پس از نظر داوران با هیئت تحریریه مجله است .

۶. حجم  مقاله از۲۵ صفحه فراتر نرود .

۷. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر ۱۷۰ کلمه باشد.

۸. مقالات باید طبق الگوری زیر تنظیم شوند:

حاشیه بالا و پایین ۵،چپ و راست ۵.۴ و میان سطور ۱ سانتی متر ، در محیط word، با قلم ۱۳ BNazanin تایپ شود و چکیده ، پانویس و منابع با همان قلم و اندازه ۱۱ باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی.

۹. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:

درمورد کتاب : نام خانوادگی یا لقب ، نام ، عنونا کتاب ، نام متذجم یا مصحح، محل نشر،نام ناشر ، سال نشر.

در مورد مقاله : نام خانوادگی، نام (( عنوان مقاله )) نام مجله، سال نشر  جلد / دوره/ سال/ شماره مجله ، شماره صفحات مقاله در مجله .

۱۰. درج  ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت ( نام مولف، سال نشر، جلد/ صفحه ) آورده شود و در صورت استفاده  از دو یا چند اثر از یک نویسنده ، نام  اثر نیز آورده شود. مثال : (ابن عبد البر، الاستیعاب، ج۲ ص۵۷، همو، جامع بیان العلم .... ص ۷۷). ارجاعات مربوط به منابع لاتین  به صورت (Arbery,۶۵)  آورده شود. 

۱۱. ارجاعات توضیحی ، مانند  صورت لاتین کلمات ، شرح اصطلاحات و غیره در پانویس آورده شود. 

۱۲. نویسنده با نامه یا ایمیل فرستادن  به سردبیر مجله ، با ذکر کامل نام و نام خانوادگی خود ( و سایر نویسدگان همکار) ، رتبه علمی ، نشانی ف تلفن، دورنگار و نشانی الکترونیک خود را اعلام  میدارد .

۱۳. چنانچه مقاله ای چند نویسنده داشته باشد ، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده اول است .

درج نشانی الکترونیک در پایین همین صفحه اصلی مقاله ، فقط به نویسنده اول ، اختصاص دارد .