««« مطالعه کتاب »»»
نام منبع : غنچه هاي شرم
پدید آورنده :
سایر پدیدآورندگان :
تعداد جلد : 1
ناشر : سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
محل نشر : قم
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶
نوبت چاپ : اول

پيش گفتار

حيا نه تنها از تكاليف اخلاقى دين ، كه از ضرورت هاى زندگى موفّق است . غريبه بودن اين ويژگى در ميان نوجوانان و جوانان ، به جهت ناشناخته بودن آن است . كتاب پژوهشى در فرهنگ حيا ، تلاشى براى پر كردن اين خلأ و بازشناساندن اين مفهوم كليدى بود . استقبال از اين كتاب نشان داد كه جامعه، تشنه تبيين هاى كارآمد و روزآمد از چنين مفاهيمى است . از آن جا كه كتاب ياد شده نتيجه مجموعه تحقيق هاى انجام شده در اين موضوع بود ، ضرورت ارائه اثرى خلاصه و ساده براى نسل جوان احساس شد و اين واحد را بر آن داشت تا در اين زمينه ، دست به كار شود . اينك ، گزيده كتاب پژوهشى در فرهنگ حيا ، به غنچه هاى نوشكفته زندگى تقديم مى شود . به اميد آن كه اين اثر بتواند با ارائه اطلاعات لازم در اين زمينه ، مفهوم حيا را بازسازى كند و نقش مثبت آن در زندگى روشن سازد تا در پناه آن ، امنيّت و آسايش خاطر تأمين گردد .

  واحد حديث و علوم روان شناسى

 پژوهشكده علوم و معارف حديث