ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی16871399
2محسن عطاء اله18401399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات23921399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات35091399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی21361399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش26481399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی9911399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق23481399
9مهدی کمانی نجف آبادی17001399
10حیدر عیوضی22831399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی28291399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی29741399
13محمدعلی طباطبایی23551399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر19541399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...36851396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد38611395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد46651395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد53821395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد68621394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)95271393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31