ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی16091399
2محسن عطاء اله17701399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات23531399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات33791399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی20551399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش25331399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی9771399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق22551399
9مهدی کمانی نجف آبادی16531399
10حیدر عیوضی22081399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی27111399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی28611399
13محمدعلی طباطبایی22961399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر18311399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...36111396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد37261395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد45061395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد53361395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد67931394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)94091393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31