تاريخ انتشار: شنبه 1402/12/5
کد خبر: 76778

کتاب "فرهنگ تطبیقی قرآن و تورات" منتشر شد

جلد نخست کتاب "فرهنگ تطبیقی قرآن و تورات (ریشه های فعلی و واژه های مشترک عربی - عبری)" تألیف دکتر حیدر عیوضی، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، جلد اول کتاب "فرهنگ تطبیقی قرآن و تورات" تحقیقی دربارۀ واژه ‏ها و ریشه ‏های فعلی مشترک در قرآن و تورات عبری است.

این مجلد، کلمات یازده حرف «ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز» را در بر دارد که بدون احتساب خود حروف، متضمن ۳۰۰ مدخل می ‏باشد.

به باور نویسنده، مطالعه تطبیقی قرآن و بابیل راهی است پُر پیچ و خم، که هر چند دانشمندان بزرگی، از وزیر مغربی و بقاعی تا گزنبوس، نولدکه و هلمررینگرن چراغ هایی پر نور در آن برافروخته و مسیرهایی فراخ گشوده اند، اما همچنان مسیر طولانی، منزل های بس دشوار در پیش باقی مانده است.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در ۱۱ حرف و ۳۰۰ مدخل سامان یافته است.

 

کتاب "فرهنگ تطبیقی قرآن و تورات (ریشه های فعلیو واژه های مشترک عربی - عبری)" جلد اول،تألیف دکتر حیدر عیوضی، به زبان فارسی در قطع وزیری و در ۴۷۶  صفحه به نگارش درآمده است و در ۱۴۰۲ با همکاریانتشارات دارالحدیث منتشر شده است.