تاريخ انتشار: شنبه 1402/12/5
کد خبر: 76776

کتاب "مأخذ شناسی رجال شیعه" منتشر شد

کتاب "مأخذ شناسی رجال شیعه (با تجدید نظر و اضافات)" تألیف آقای رسول طلاییان، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب مأخذ شناسی رجال شیعهپیشتر در سال ۱۳۸۱ به چاپ رسید تا به معرفى توصیفى - تحلیلى تألیفات رجالى از دوره پیدایى این علم تا زمان حاضر بپردازد.

کتاب پیش رو پس از بازبینی و رفع اشکالات در سه بخش؛ "تألیف‏ هاى رجالى"،"مقاله‏ هاى رجالى" و "پایان ‏نامه‏ هاى رجالى" تنظیم و تدوین و منتشر شده است.

کتاب در یک نگاه

بخش اول:

کوشش شده تألیف ‏هایى که محور اصلى آنها موضوعات مختلف رجالى است، گزارش شود. از این رو، تألیف‏ هاى موجود درباره؛ کلیات علم رجال، شرح حال مستقل راویان، کتاب‏ هاى رجالى تألیف شده بر اساس طبقات، فهرست یا مشیخه، جوامع رجالى و معجم ‏ها، رساله‏ هاى مستقل در قواعد رجالى، ضبط اسامى، اصطلاحات رجالى، ترتیب و تنظیم و اضافات و حواشى کتاب‏ هاى معجم رجالى، منظومه ‏هاى رجالى و تاریخ رجال، گزارش شده ‏اند. شناسایى این موضوعات در سه قرن نخست، بر اساس نام کتاب‏ ها بوده است؛ زیرا بیشتر کتاب‏ ها، تنها در فهرست‏ ها نام برده شده‏ اند و اصل آنها اینک در دست نیست.

ترتیب تألیف ‏ها بر اساس تاریخ وفات مؤلفان است و آثار باقى ‏مانده از هر  قرن، جداگانه و در فصل‏ هاى مستقل، ارائه شده ‏اند.

در معرفى توصیفى هر اثر، نام و شهرت مؤلف، تاریخ وفات وى، نام اثر، مشخصات ناشر و تاریخ نشر و تعداد جلدها یا صفحه ‏ها گزارش شده ‏اند. نیز هر یک از چاپ ‏هاى مختلف یک کتاب که خصوصیت‏ هاى مستقل داشته، معرفى و امتیازهاى آن گوشزد گردیده است.

تألیف ‏هایى که نسخه خطى آنها در کتاب‏خانه‏ هاى شناخته شده ایران موجود است، مشخص شده ‏اند (توصیف دقیق این نسخه‏ ها در کتاب یا نرم‏ افزار «فهرستگان نسخه ‏هاى خطى حدیث شیعه» در دسترس است).

بسیارى از کتاب‏ هایى که نه چاپ شده ‏اند و نه نسخه خطى آنها در کتاب‏خانه‏ هاى مشهور ایران یافت مى ‏شود و تنها نام آنها در منابع کتاب‏شناسى قدیم و جدید آمده، به استناد منبع شناسایى آنها گزارش شده‏ اند. در معرفى تحلیلى هر اثر نیز اطلاعات موجود از آن، ارائه گردیده و محتواى آن تا حد امکان، شرح داده شده است.

در مواردى که نام رساله ‏هاى رجالى، تنها در کتاب‏ هاى شرح‏ حال‏نویسى یا در مقدمه‌های محققان بر کتاب‏ ها و یا در شرح حال اشخاص، حاشیه ‏ها و شرح ‏ها آمده ‏اند و در دسترس نیستند و اطلاعات متقنى نیز در باره آنها وجود ندارد، از فهرست نمودن آنها اجتناب شده است.

برخى کتاب‏ ها با دو یا چند عنوان مختلف، معرفى یا چاپ شده ‏اند که براى رفع اشتباه، نام ‏هاى مختلف یک اثر (تا حد امکان) در ذیل معرفى آن، آورده شده ‏اند.

برخى کتاب‏ هاى عربى یا فارسى، گرچه در عنوان آنها تعبیر «رجال» به کار رفته است، شرح حال راویان را بیان نکرده و تنها به زندگى ‏نامه برخى علما و بزرگان پرداخته ‏اند. این گونه کتاب‏ ها، رجالى به شمار نمى ‏آیند و در این کتاب، فهرست نشده ‏اند.

کتاب ‏هاى رجالى ‏اى که چاپ نشده ‏اند و تنها به نام آنها در کتاب‏ هاى رجالى مؤلفانشان اشاره شده، در این کتاب فهرست نشده‏ اند.

 

بخش دوم:

در بخش دوم کتاب، مقالات مربوط به موضوع‏ هاى رجالى معرفى شده ‏اند.

 

بخش سوم:

بخش سوم کتاب، در بر دارنده عنوان و معرفى بیش از یکصد پایان ‏نامه و رساله‏ اى است که در حوزه ‏هاى علمیه و دانشگاه‏ هاى سراسر کشور تألیف شده‏ اند.

ویژگی های کتاب حاضر در مقایسه با چاپ اول کتاب در سال ۱۳۸۱ به شرح ذیل است:

یک. تصحیح برخى اشتباه ‏ها؛

دو. ارائه شرح برخى عناوین که پس از چاپ اول به دست آمدند؛

سه. افزوده شدن کتاب‏ ها و مقاله هاى جدید؛

چهار. افزوده شدن «بخش پایان ‏نامه‏ هاى رجالى».

پنج. به روز‌رسانی اطلاعات کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها، تا پایان تابستان ۱۳۹۸ش.

 

کتاب "مأخذ شناسی رجال شیعه(با تجدید نظر و اضافات)" تألیف آقای رسول طلاییان، به زبان فارسی در قطع وزیری و در ۸۰۰  صفحه به نگارش درآمده است و در ۱۴۰۲ با همکاریانتشارات دارالحدیث منتشر شده است.