تاريخ انتشار: دوشنبه 1402/4/12
کد خبر: 76247

کتاب "معرفت شناسی قرآنی" منتشر شد

کتاب "معرفت شناسی قرآنی (جلد 1 و 2)" تألیف آیت الله ری شهری، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب حاضر، حاصل مباحث مرحوم آیت ‏اللّه محمدی ری‏ شهری در رادیو قرآن جمهوری اسلامی ایران درباره معرفت‏ شناسی است.

 

ایشان در دهه هشتاد به ارائه این مباحث بر پایه حدود هفتاد آیه شریف قرآن پرداختند که در سال های اخیر، توسط برخی از پژوهشگران پژوهشگاه قرآن و حدیث، مطالب ارائه ‏شده ایشان نگاشته و در چهار فصل تدوین گردید.

 

نیم‏ نگاهی به فصل‏ های کتاب

در جلد اول این کتاب و در فصل نخست، از دریچه متون دینی به ارزش و نقش مثبت معرفت در زندگی انسان و نیز تأثیر سوء ناآگاهی و نابخردی در اخلاق و رفتار آدمی پرداخته شده است.

در فصل دوم، به ضرورت تحصیل معرفت اشاره‏ و خطر تن زدن از معرفت جویی هشدار داده ‏شده است.

در جلد دوم کتاب و در فصل سوم نیز به یکی از اساسی ‏ترین مباحث شناخت‏ شناسی یعنی مبادی و ابزار شناخت اختصاص دارد که آیت الله ری شهری آنها را منحصر در حس و تجربه یا عقل و قلب نساخته، بلکه شناخت ‏شناسی قرآن را دارای شیوه‏ای جامع دانسته است.

بر پایه آیات قرآن کریم و روایات شریف می‏توان مبادی معرفت انسان را به دو گونه مبادی درونی و بیرونی تقسیم کرد و سپس همه ابزارهای متعدد و متنوع از حس و عقل تا قلب و وحی و شهود را به کار گرفت و برون‏داد هر یک را به شرط رعایت برخی امور، معتبر و واقع ‏نما دانست.

 

در فصل پایانی کتاب، موانع معرفت و درمان آنها بازگو شده‏ است. قرآن کریم به گونه ‏ای دقیق و ظریف بسیاری از آلودگی‏ های اخلاقی و رفتاری را مانع شناخت انسان و درک حقیقت دانسته است. بر پایه این آیات و روایات ناظر به آنها، این موانع را می‏ توان بیماری معرفتی نامید که دامنگیر ابزارهای شناخت آدمی می‏ شود. خوشبختانه قرآن کریم راه‏ های زدودن این موانع و دریدن حجاب‏ های گوناگون معرفت را نیز ارائه داده که در گفتار پایانی این فصل به آن پرداخته شده است.

 

چکیده سخن این کتاب آن است که می ‏توان با بهره‏ برداری از ابزار درونی و بیرونی معرفت و کنار زدن موانع و درمان بیماری ‏های شناختی، به گونه دیگری به هستی نگریست و به شناختی ژرف‏تر از هستی و آفریدگار دست یافت و زمینه نیل به سعادت جاوید را فراهم آورد.

 

پژوهش حاضر در دو جلد و چهار فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

جلد اول

فصل اول: ارزش و نقش معرفت

فصل دوم: ضرورت تحصیل معرفت

جلد دوم

فصل سوم: مبادی و ابزار معرفت

فصل چهارم: موانع معرفت

 

کتاب "معرفت شناسی قرآنی" تألیف آیت الله ری شهری، به زبان فارسی در قطع وزیری و در دو مجلد و  ۱۰۰۰  صفحه به نگارش درآمده است و در ۱۴۰۲ با همکاری  انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.