تاريخ انتشار: یکشنبه 1400/8/9
کد خبر: 72630

کتاب روانشناسی دین و معنویت منتشر شد

کتاب "روان شناسی دین و معنویت؛ تاریخچه، نظریات، حوزه ها" تألیف آقای دکتر محسن زندی، به زبان فارسی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، روان شناسی از شاخه های معرفتی جذابی است که افزون بر جستجوگران رسمی علم، مورد توجه توده مردم نیز می باشد. حال اگر موضوع مورد توجه و بررسی این شاخه معرفتی، یکی از گسترده ترین تعلقات بشر، یعنی دین و معنویت باشد آن جذابیت دو چندان می شود.

میان رشته روانشناسی دین و معنویت که به بررسی روان شناسانه ابعاد متعدد و گسترده دین و معنویت در انسان و جامعه می پردازد مستلزم آگاهی مناسب پژوهشگران آن شاخه از دو حوزه روانشناسی و دین شناسی است.

در کتاب حاضر تلاش شده است تا به موضوع میان رشته نوظهور روان شناسی دین و معنویت پرداخته شود.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در ۱۷ فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول: مفاهیم، اصول و کلیات

فصل دوم:نگاهی از بیرون به چارچوب روان شناسی دین

فصل سوم:ناهمدلان با دین

فصل چهارم:همدلان با دین

فصل پنجم:دین و کودکی

فصل ششم:دین در نوجوانی و جوانی

فصل هفتم:دین در بزرگ سالی و سال خوردگی

فصل هشتم:دین و شخصیت

فصل نهم:دین، مقابله و سازواری

فصل دهم:دین و سلامت جسمانی

فصل یازدهم:رابطه دینداری و معنویت با سلامت و آسیب روانی

فصل دوازدهم:تجربه های دینی و عرفانی

فصل سیزدهم:دین و اخلاق

فصل چهاردهم:دین و مرگ

فصل پانزدهم:تبدل (ایمان آوری شورمندانه به دین یا مذهبی تازه)

فصل شانزدهم:شکل گیری و بقای فرقه ها و سازمان های دینی

فصل هفدهم:نظام معنایی دینی، مناسبات سیاسی و تحلیل تروریسم دینی در چارچوب نظام معنایی

کتاب "روان شناسی دین و معنویت؛ تاریخچه، نظریات، حوزه ها" تألیف آقای دکتر محسن زندی از سوی پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی، به زبان فارسی، در قطع وزیری، در ۸۰۰ صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۴۰۰ با همکاری انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شده است.