تاريخ انتشار: سه شنبه 1400/8/4
کد خبر: 72624

کتاب الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی منتشر شد

کتاب "الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی؛ الگوی نظری، مداخله درمانی و سنجش تجربی" تألیف آقای دکتر حمزه عبدی، به زبان فارسی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، تمایل به زندگی خوب و با سعادت جزء مسائل رایج انسان است. چگونگی حرکت به سوی زندگی خوب تحت تأثیر ابعاد مختلف روانی انسان است. این حرکت می تواند تحت تأثیر شناخت ها، عواطف، نیازها، انگیزه ها و رغبت ها باشد.

نویسنده معتقد است، تنظیم رغبت یکی از توانمندی های انسان است که می تواند در دستیابی به اهداف، تنظیم نیروی درونی، تجربه حال خوب و دستیابی به سعادت دائمی مؤثر باشد.

تنظیم رغبت در روان شناسی به طور معمول ذیل موضوع انگیزش و هیجان و در مباحث دینی ذیل موضوع زهد جای می گیرد.

کارکرد زهد، تنظیم رغبت است. زهد، رغبت های اینجا و اکنونی اهل ایمان را با اهداف غایی که سعادت واقعی انسان در آن است، تنظیم می کند.

در کتاب حاضر تلاش شده است به مفهوم زهد در سه سطح مفهوم سازی، ساخت پرسشنامه و طراحی پروتکل درمانی بپردازد تا از این رهگذر گامی در جهت ایجاد گفتمان مشترک دین و روان شناسی برداشته شود.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در ۴ فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول: زهد و تنظیم رغبت (چیستی)

فصل دوم: الگوی پیشنهادی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد (چگونگی)

فصل سوم:علت تأثیر گذاری الگوی تنظیم رغبت (چرایی)

فصل چهارم: اندازه گیری تنظیم رغبت

کتاب "الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی" تألیف آقای دکتر حمزه عبدی از سوی پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی، به زبان فارسی، در قطع وزیری، در ۱۴۳ صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۴۰۰ با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.