تاريخ انتشار: پنج شنبه 1396/2/7
کد خبر: 58668

بررسی و ارزیابی عملکرد پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی با حضور حضرت آیت الله ری شهری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، بررسی و ارزیابی عملکرد پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی با حضور حضرت آیت الله ری شهری، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث و حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار، قائم مقام پژوهشگاه قرآن و حدیث روز چهارشنبه 30 فروردین 96 در محل پژوهشکده برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده، رئیس پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد پژوهشکده و نیز معرفی گروه های علمی و پژوهشگران پژوهشکده پرداخت.

در ادامه این جلسه، مدیران گروه های علمی، گزارشی از فعالیت ها و عملکرد گروه خود و نیز پیشنهاداتی در راستای فعالیت های پژوهشی و برنامه ها ارائه دادند.

مدیر گروه اخلاق نظری گفت: این گروه ۵ کتاب پژوهشی در موضوعات اخلاق نظری و مبانی علم اخلاق در دست تالیف دارد که به طور میانگین ۳۰ درصد از تالیف آنها به انجام رسیده است. همچنین در سال گذشته پژوهشگران این گروه ۳ مقاله پژوهشی تالیف کرده و سه مقاله دیگر در دست پژوهش دارند که بیش از ۷۰ درصد آن به اتمام رسیده است.

مدیر گروه اخلاق کاربردی اظهار داشت:  گروه اخلاق کاربردی تا پایان سال ۹۵ تعداد ۳۹۰ صفحه پژوهش در موضوعات اخلاق خانواده، اخلاق همسایگی، اخلاق در ارتباطات اجتماعی و موضوعات اخلاق وکالت و شیوه های تاثیرگذاری در امر به معروف و نهی از منکر  را در دست پژوهش دارند.

مدیر گروه روانشناسی نیز افزود: گروه روان شناسی با ۷ نفر پژوهشگر، تا پایان سال ۹۵ هشت کتاب و چهار مقاله در موضوعاتی مانند روش شناسی و فهم متون دینی در موضوعات اخلاقی و روان شناختی، الگوی تنظیم رفتار جنسی، تحلیل روان شناختی موضوعاتی چون آرزومندی، توبه، شکر، گذشت و ... تالیف کرده است.

همچنین در این جلسه گزارشی از انتشار چهار شماره از مجله پژوهشنامه روان شناسی اسلامی ارائه شد که در مجموع ۲۹ مقاله در ۳۵۰ صفحه در سایت این فصلنامه به نشانی http://psychology.riqh.ac.ir  بارگذاری شده است. مقالات این چهار شماره ۱۶۰ هزار بار مشاهده و ۳۴ هزار مرتبه دانلود شده است.

در پایان این جلسه حضرت آیت الله ری شهری بر ایجاد ارتباط میان پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی با مجموعه های اداری یا صنفی و ورزشی جهت مساله یابی اخلاقی و انجام پژوهش های کاربردی متناسب با نیازهای اجتماعی تاکید کرد. همچنین یادآور شدند، پژوهشگران در حوزه های اخلاقی و اجتماعی  باید به سجایای اخلاقی و آراستگی های رفتاری آراسته باشند و با کسب روحانیت و معنویت در پژوهش های علمی خود تاثیر علمی و واقعی ایجاد نمایند .

ایشان بر انجام پژوهش در حوزه اخلاق ورزشکاری، اخلاق جهانگردی و توریسم و اخلاق در مداحی و مرثیه سرایی تاکید و آن را دارای اولویت بیشتری دانستند.