تاريخ انتشار: یکشنبه 1394/3/31
کد خبر: 43626

دو اثر از گروه روانشناسی اسلامی به مرحله نهایی دهمین آیین معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین راه یافتند.

بنا بر گزارش دبیرخانه دین پژوهان کشور، پنج اثر از گروه روانشناسی اسلامی جزء ده اثر برتر این آئین قرار گرفته و دو اثر رده دوم و پنجم مرحله نهایی را کسب کردند.

در پی اعلام دبیرخانه شورای دین‌پژوهان کشور، تعداد ۲۶۸ پژوهش از مراکز تحقیقاتی حوزوی و دانشگاهی ایران به این دبیرخانه واصل شده و طی مراحل ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
در دور نخست، از مجموع این آثار، ۱۴۳ اثر از سوی کمیته تخصصی شورای علمی واجد شرایط شناخته شد و به دور بعدی راه یافتند. پژوهش‌های راه یافته به مرحله دوم، از گروه روانشناسی اسلامی پژوهشکدة اخلاق و روانشناسی اسلامی به این شرح است: 

ردیف

کد پژوهش

نام پژوهش

پژوهشگر / مؤسسه

۱۴

۰۳۰

مهارتهای زندگی

سید مهدی خطیب

۱۵

۰۳۱

بررسی و تحلیل روایات « مکارم الأخلاق»

حمزه عبدی- عباس پسندیده

۱۶

۰۳۲

روانشناسی خویشتن داری جنسی با رویکرد اسلامی

مهدی عباسی

۱۷

۰۳۳

خیال مهار نا یافته

تبیین مدل نظری عملکرد«أمل» بر اساس منابع اسلامی

حمید رفیعی هنر

۱۸

۰۳۴

بازسازی دینی

نگاهی رو ان شناختی به توبه

محمدتقی تبیک

 

پس از طی فرایند بررسی آثار، ۶۷ اثر که بیش از حدود هفتاد امتیاز مندرج در فرم ارزیابی را کسب نمودند به مرحله نهایی راه یافتند. در گروه علوم تربیتی، پس از اثر برگزیده، دو اثر از گروه روانشناسی اسلامی به نام «بازسازی دینی- نگاهی روانشناختی به توبه» اثر آقای محمدتقی تبیک با امتیاز ۳/۸۳ در رده دوم و «روانشناسی خویشتنداری جنسی با رویکرد اسلامی» اثر آقای مهدی عباسی با امتیاز  ۷۵ در رده پنجم قرار گرفتند.