انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر

مقالۀ «تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت» در مجلۀ عملی-پژوهشی پژوهش های تفسیر تطبیقی منتشر ...

کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی با همکاری جمعی از پژوهشگران ...

ترجمه و نقد مهم‌ترین نگاشته‌های غربیان در تفسیر امامیه

معاون پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام گفت: پیش‌بینی می‌شود ترجمه و نقد مهم‌ترین نگاشته‌های غربیان دربارۀ تفسیر شیعه (و ...