تاريخ انتشار: شنبه 1401/12/13
کد خبر: 76102

اهدای دیپلم افتخار از سوی فرهنگستان علوم پزشکی به حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده

در شانزدهمین جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دیپلم افتخار مقاله برتر فارسی به حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده اهداء شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، در شانزدهمین جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دیپلم افتخار مقاله برتر قارسی با عنوان الگوی ابعاد سلامت اجتماعی در منابع اسلامی از سوی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده، رئیس پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث اهداء شد.

 

در این مقاله که حاصل یک پروژه تحقیقاتی است، از بیست و چهار مفهوم اصلی سلامت اجتماعی، یازده مولفه به دست آمد: تکریم و دفاع اجتماعی، کرامت اجتماعی، خویشتن داری اجتماعی، امنیت/ ایمنی اجتماعی، اهتمام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، درستکاری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پیوند اجتماعی، نشاط اجتماعی، و زینت اجتماعی. و از تحلیل مولفه ها، پنج بعد به دست آمد: بعد عاطفی (پیوند + تمایز)، هیجانی(نشاط + زینت)، شخصیتی (کرامت اجتماعی)، نیازمندی (سرمایه + اعتماد) و بعد امنیتی ارتباط (امنیت اجتماعی). این یافته ها می توانند در رصد سلامت اجتماعی و برنامه ریزی برای ارتقا و آسیب شناسی وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرند.

 

لازم به ذکر است این جشنواره در روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در تالار غدیر فرهنگستان علوم پزشکی تهران برگزار گردید.