3
جریان‌شناسی فکری امامیه در دوران فترت(میانۀ مدرسۀ کوفه و مدرسۀ بغداد)

جریان‌شناسی فکری امامیه در دوران فترت

(میانه مدرسه کوفه و مدرسه بغداد)

سید اکبر موسوی تنیانی


جریان‌شناسی فکری امامیه در دوران فترت(میانۀ مدرسۀ کوفه و مدرسۀ بغداد)
2

سرشناسه:موسوی تنیانی، سید اکبر، ۱۳۵۹.
عنوان و نام پدیدآور:جریان‌شناسی فکری امامیه در دوران فترت (میانه مدرسه کوفه
و مدرسه بغداد). سید اکبر موسوی تنیانی.
مشخصات نشر:قم: مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر،
۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری:؟؟؟ ص.
فروست:پژوهشکده کلام اهل بیت‌‌ علیهم السلام؛ ۱۷.
شابک (ISBN):؟ ــ ؟؟ ــ ؟؟؟ ــ ؟؟؟ ــ ؟؟؟
وضعیت فهرست نویسی:فیپا.
یادداشت:؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟.
یادداشت:کتابنامه ص. (؟؟؟؟) - ؟؟؟؛ همچنین به‌صورت زیرنویس.
موضوع:؟؟؟.
موضوع:؟؟؟
موضوع:؟؟؟
شناسه افزوده:مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. پژوهشکده کلام اهل بیت
علیهم السلام.
شناسه افزوده:پژوهشگاه قرآن و حدیث
رده‌بندی کنگره:۱۳۹۷ ؟؟؟ BP
رده‌بندی دیویی:؟؟؟
شماره کتاب‌شناسی ملی:؟؟؟

 • نام منبع :
  جریان‌شناسی فکری امامیه در دوران فترت(میانۀ مدرسۀ کوفه و مدرسۀ بغداد)
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  انتشارات دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1398
  نوبت چاپ :
  اول
تعداد بازدید : 1190
صفحه از 478
پرینت  ارسال به