تاريخ انتشار: چهارشنبه 1401/6/2
کد خبر: 74486

کتاب "نسبت ذات و صفات در اندیشه امامیه نخستین" منتشر شد

کتاب "نسبت ذات و صفات در اندیشه امامیه نخستین" تألیف دکتر عبدالهادی اعتصامی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، موضوع صفات الهی و تبیین نسبت آن با ذات خداوند از دغدغه های دیرین متکلمان اسلامی به ویژه متکلمان امامیه بوده است.

به اعتقاد نویسنده توجه ویژه به مبحث وجود شناسی صفات در منابع و متون کهن کلامی قابل پی گیری است.

در این اثر تلاش شده است ضمن گزارش دقیق از نظریه‌های مطرح شده پیرامون نسبت ذات و صفات در قرون نخست اسلامی، دیدگاه اهل‌بیت علیهم السلام بر پایه روایات ایشان استخراج و تبیین شود و سپس قرائت ها و خوانش های مختلف امامیه از دوران حضور تا پایان مدرسه بغداد  را -با توجه به عوامل متعدد فکری و اجتماعی - معرفی و تحلیل گردد.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در پنج فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول: کلیات و مفاهیم

فصل دوم:نسبت ذات و صفات از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام

فصل سوم: نسبت ذات و صفات الهی در اندیشه امامیان در مدرسه کوفه

فصل چهارم:نسبت ذات و صفات الهی در اندیشه امامیان در مدرسه قم

فصل پنجم:نسبت ذات و صفات الهی در اندیشه امامیان در مدرسه بغداد

 

کتاب "نسبت ذات و صفات در اندیشه امامیه نخستین" تألیف دکتر عبدالهادی اعتصامی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در ۱۹۲ صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۴۰۱ با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.