تاريخ انتشار: دوشنبه 1400/12/23
کد خبر: 74122

کتاب "کلام امامیه نخستین به مثابه پارادایمی مستقل" منتشر شد.

کتاب "کلام امامیه نخستین به مثابه پارادایمی مستقل" تألیف آقای حسین نعیم آبادی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، اعتقادات امامیه در دوران حضور امامان، با تلاش متکلمان نخستین، نه تنها صورت بندی عقل گرایانه پیدا کرد، بلکه اساساً به پارادایمی مستقل و ممتاز تبدیل شد.

 

این پارادایم در خلال یک قرن به فراخور زمان خود به توانایی بالایی در حوزه نظریه پردازی رسید اما در برشی از تاریخ، این روش شناسی قدرتمند به افول گرایید و تا حدود یک قرن بعد و شکل گیری مدرسه کلامی شیعه در بغداد مسکوت ماند.

 

به اعتقاد نویسنده، در این فراز و نشیب، کلام امامیه نخستین در بسیاری از ابعاد خود به فراموشی سپرده شد؛ به طوری که تصور غالب امروزین، سرآغازهای کلام امامیه را در بغداد جستجو می کند که عمدتاً، توسط شیخ مفید و شاگردانش پایه گذاری شد و با گرایش های همدلانه با معتزله به عنوان «عدلیه» توسعه پیدا کرد.

 

کتاب حاضر تلاش دارد  تا با جستجو و پیدا کردن مولفه های پارادامیک کلام شیعه در دوران حضور امامان را ارائه نماید و مطالعه آن را به علاقمندان به تاریخ تفکر اصیل امامیه در دوران حضور و تحولات تاریخی آن توصیه می نماید.

 

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در ۳ بخش و ۶ فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

بخش اول:کلیات

 

بخش دوم: پیوندهای منسجم نظری در کلام امامیه نخستین

فصل اول: منابع معرفت و دیدگاه های متمایز امامیه نخستین

فصل دوم:مبانی فراموش شده امامیه نخستین در صفات و فعل الهی

فصل سوم: متکلمان نخستین امامی و «حقیقت انسانیت»

 

بخش سوم: پارادایم کلام امامیه نخستین از شکل گیری تا رسیدن به بحران

فصل اول:فرایند تغییر از پارادایم های پیشین

فصل دوم:دوران تثبیت

فصل سوم:بحران و افول

 

کتاب "کلام امامیه نخستین به مثابه پارادایمی مستقل" تألیف آقای حسین نعیم آبادی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در ۳۳۰ صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۴۰۰ با همکاری موسسه معارف اهل بیت علیهم السلام منتشر شده است.