تاريخ انتشار: شنبه 1400/1/14
کد خبر: 71078

کتاب فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین منتشر شد

کتاب "فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین" تألیف حجت الاسلام دکتر هادی صادقی، به زبان فارسی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، این کتاب پژوهشی نو در فلسفه اخلاق است که با روشی جدید برای اولین بار منتشر شده است.

این کتاب افزون بر معرفی کوتاه و ارائه نقدهایی که به نظریه های رایج حوزه اخلاق هنجاری وارد است به نوآوری هایی در نظریه اخلاقی دست یافته است.

نوآوری های این کتاب در پنج موضوع به قرار ذیل است:

یک: ارائه نظریه ای جدید با عنوان نظریه چتری هنجار اخلاقی؛

دو: تعریفی ترکیبی از حسن و قبح، با تمایز نهادن میان حسن زیبایی شناختی و حسن اخلاقی و دیگر معانی حسن؛

سه: نقد نظریه های مشهور اخلاق هنجاری بر اساس کتاب و سنت؛

چهار: استنباط نظریه اخلاق هنجاری از متون اسلامی؛

پنج: ارائه نظریه ای هنجاری متناسب با فرهنگ تشیع.

کتاب حاضر در پنج فصل تدوین و تالیف شده است که در دو بخش جای گرفته اند؛

بخش اول، رویکردی کاملا فلسفی دارد و طبیعتاً با روش عقلی، در پی فلسفه ورزی در حوزه اخلاق هنجاری است. در این بخش از قواعد استدلال فلسفی پیروی شده و اگر در پاره ای موارد، دلیل یا شاهدی از کتاب و سنت آمده، صرفاً از باب تأئید است و نه استدلال.

بخش اول کتاب شامل سه فصل است:

فصل اول، نگاهی کلی به اخلاقیات دارد و ضمن بیان نیاز به فلسفه اخلاق، مروری بر مسائل آن می کند.

در فصل دوم، نگاهی به پنج نظریه معروف در حوزه اخلاق هنجاری شده است و پس از معرفی رایج ترین تقریرهای هر نظریه مشکلات آنها نیز بیان شده است.

در فصل سوم، نظریه اخلاق هنجاری مقبول از منظر عقلی مطرح و بررسی شده است؛ یعنی (فرا نظریه یکپارچگی اخلاق) که چون از بسیاری از اشکالات دیگر نظریات در امان و از مزایای آنها بهره مند است و به نحوی همه آنها را در بر می گیرد، می توان آن را (نظریه چتری هنجار اخلاقی ) نامید.

بخش دوم کتاب که شامل فصل چهارم و پنجم کتاب می شود،  نظریه ای را در حوزه اخلاق هنجاری، به اسلام و تشیع نسبت می دهد. در این بخش، با شیوه کل نگری و نظر انداختن در مجموعه ادله شرعی، تلاش شده تا نظریه ای از متون دینی استنباط شود که بتوان برای آن، حجت شرعی آورد.

فصل چهارم، نگاهی دوباره به نظریات پنجگانه مشهور دارد؛ اما این بار، از منظر کتاب و سنت به آنها پرداخته می شود.

در فصل پنجم، نظریه چتری هنجار اخلاقی بر پایه کتاب و سنت، مطرح و ادله قرآنی و روایی آن بررسی شده است. در انتها نیز قرائتی متناتسب با فرهنگ تشیع، از آن ارائه گردیده است.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر درپنج فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول: اخلاقیات

فصل دوم: نظریه های هنجاری در اخلاق

فصل سوم:  نظریه اخلاق هنجاری از منظر عقلی

فصل چهارم:  اخلاق هنجاری بر اساس کتاب و سنت

فصل پنجم:  نظریه یکپارچگی اخلاق از نگاه کتاب و سنت

کتاب "فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین (فرا نظریه یکپارچگی اخلاق)" تألیف حجت الاسلام دکتر هادی صادقی و  از آثار پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در ۲۵۶ صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۳۹۹ با همکاری انتشارات کتاب طه منتشر شده است.