تاريخ انتشار: دوشنبه 1399/10/29
کد خبر: 70818

کتاب تصویر شر در دستگاه معنایی قرآن منتشر شد

کتاب "تصویر شر در دستگاه معنایی قرآن" تألیف حجت الاسلام دکتر سیدمهدی میرزابابایی، به زبان فارسی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، مسئله شر یکی از مسائل بسیار مهم در موضوع خداشناسی و نیز از دغدغه های مهم بشر در زندگی مادی و معنوی بوده و هست. با نگاهی سطحی و گذرا، وجود درد و محنت در زندگی بشر، با خیرخواهی و مهرورزی خداوند هم‏خوانی ندارد چرا که شاهد تهاجم انواع شبهات در حوزه الهیات بوده ایم. لذا مسئله شر، همواره مورد توجه خاص اندیشمندان حوزه دین ‏پژوهی بوده است.

پژوهشكده كلام اهل بيت علیهم السلام در همين راستا، شناخت روش های گوناگون متن پژوهی و بومی سازی و پيراستگی آنها را از همان آغاز تأسيس در دستور كار خود قرار داد و در كنار روش های رسمی در دانش های اسلامی، به ويژه معناشناسی را به عنوان يكی از شيوه‌‌های شايسته مورد توجه جدی قرار داد.

در همین راستا، دو رويكرد اصلی در دستور كار گروه روش شناسی پژوهشكده کلام اهل بيت علیهم السلام قرار گرفت؛ یکی معرفی روش ‏های معناشناسی و كاربردهای آن در فهم معارف قرآن و حديث و در کنار آن، انجام مطالعات موردی در اين زمينه بوده است.

كتاب حاضر يكی از نمونه ‏های معناشناسی در مباحث كلامی است كه به بررسی مفهوم و احكام شر در قرآن پرداخته و با يک روش نوين تلاش می‏ كند كه به اين پرسش ديرين بشر از دريچه متن مقدس قرآن پاسخ دهد.

کتاب حاضر به نوبه خود نشان می ‏دهد كه روش های جديد تا چه اندازه به گويايی و اثبات اصالت معارف دينی كمک می ‏رساند و جويندگان حقيقت را به دور از پندارها و پيش انگاشته ‏ها به صورت مستقيم و ملموس با متن معنای قرآن مواجه می سازد.

به اعتقاد نویسنده، از آنجا که جهان‏ بینی خداوند از طریق الفاظ قرآن تبیین می‏ گردد، کتاب حاضر درصدد تحلیل و بررسی مسئله «شر» و تبیین هویت و سرشت شر واقعی با روشی نوین است، تا بدین روش جهان‏ بینی خداوند درباره «شر» کشف گردد. این روش به ‏وسیله تشکیل میدان ‏های معنایی و تحلیل و بررسی واژگان همنشین، جانشین و مقابل و ارتباط بین آنها، به جهان‏ بینی خداوند درباره «شر» می‏ رسد.

آنچه مورد اهتمام این تحقیق بود و باید به عنوان نکته کلیدی برجسته گردد، شناخت سرشت پدیده شر در جهان ‏بینی قرآن است. اینکه شر چیست و چه ارتباطی با رنج دارد، نکته مهم و دستاورد اصلی تحقیق پیش روست. این دستاورد، پژوهش حاضر را از دیگر تحقیقات موجود در این درباره متمایز می‏ سازد و نگرشی جدید و چشم ‏اندازی روشن در مسیر پاسخ‏ یابی و شبهه‏ زدایی در مسئله «شر» ایجاد می ‏کند.

اختلاف جهان‏ بینی الهی با جهان‏ بینی بشری و عدم توجه به جهان‏ بینی قرآن درباره ماهیت «شر» سبب شده تا راه‏ حل‏ های ارائه ‏شده در این زمینه ناکافی و ناکارآمد جلوه کند. از این ‏روی این پژوهش تأکید دارد، پیش از بیان راه‏ حل های مناسب در حوزه «شرور» باید به تبیین ماهیت شر پرداخت. از این ره گذر رسیدن به جهان ‏بینی الهی به عنوان خالق تمام هستی، ماهیت شر را روشن می ‏نماید. تحقیق حاضر این مهم را از طریق تحلیل معناشناسی واژه «شر» در قرآن انجام می‏ دهد.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در چهار فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول: کلیات و مفاهیم

فصل دوم: تبیین شر در تحلیل واژگان همنشین

فصل سوم: تبیین شر در تحلیل واژگان جانشین

فصل چهارم: تبیین شر در تحلیل واژگان مقابل

* نکته ها و گفته ها

کتاب "تصویر شر در دستگاه معنایی قرآن" تألیف حجت الاسلام دکتر سیدمهدی میرزابابایی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در ۳۴۶ صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۳۹۹ با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.