محسن عطاءاله

گروه تفسیر روایی  

تلفن: ۰۲۵-۳۷۱۷۶۵۵۶

ایمیل: ataallahqom@gmail.com

تحصیلات:

الف: حوزوی

سطح یک: مدرسه علمیه القائم (عج) محلات، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۳.

سطح دو: فقه و اصول، حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳ـ۱۳۸۶.

سطح سه: فقه و اصول، حوزه علمیه قم، ۱۳۸۶ـ۱۳۸۷.

خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم، از ۱۳۸۸.

ب: دانشگاهی

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم (رساله: تدوین الگوی قرآنی مقابله با ناملایمات و مقایسه آن با الگوی مقابله دینی پارگامنت؛ استاد راهنما: عباس پسندیده)

کارشناسی ارشد علوم حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم، ۱۳۸۷ـ۱۳۹۰ (پایان نامه: عوامل توان‌افزایی در تحمل سختی‌ها از نگاه قرآن؛ استاد راهنما: عباس پسندیده)

 

علایق پژوهشی:

- علوم قرآن و حدیث

- تفسیر قرآن

 

سابقۀ پژوهشی:

پژوهشگر در پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت، از سال ۱۳۹۳ تا کنون

- طرح پژوهشی «پرتوی از تفسیر اهل بیت (ع)»، ۱۳۹۳ تا کنون

 

تدریس:

  • مقطع کارشناسی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم، درس: روش تحقیق، نیم‌سال دوم ۱۳۹۳ و نیم‌سال اول  و دوم ۱۳۹۵.
  • مقطع کارشناسی، رشته فقه و حقوق، دانشگاه قرآن و حدیث قم، درس: علوم قرآن، نیم‌سال اول ۱۳۹۴.
  • مقطع کارشناسی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم، درس: علوم قرآن (۲)، نیم‌سال دوم ۱۳۹۴.
  • مقطع کارشناسی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث قم، درس: قرائت متون علوم قرآنی و تفسیری، نیم‌سال اول ۱۳۹۵.
  • مقطع کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث (مجازی) درس: علوم قرآنی یک، نیم‌سال اول ۱۳۹۷ و نیم‌سال دوم ۱۳۹۸.

 

مقالات فارسی:

محسن عطاءاله، سید رسول موسوی، «مفهوم‌شناسی ریب در قرآن و روایات اهل بیت (ع)»،تفسیر اهل‌بیت (ع)، ش۵، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ص۱۰۵ ـ ۱۲۲.

 

کتاب ها:

روش‌های توان‌افزایی در تحمل سختی‌ها، زیر نظر عباس پسندیده، پژوهشگاه قرآن و حدیث: قم، ۱۳۹۳، ۳۶۸ صفحه.

 

کارگاه‌ها:

- شرکت در کارگاه «تحلیل نویسی»، ارائه شده توسط دکتر محمدکاظم طباطبایی، پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، ۱۵ ساعت، ۱۳۹۱.

- شرکت در کارگاه «روش تدریس پیشرفته»، ارائه شده توسط دکتر غلامعلی احمدی، پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، ۳۵ ساعت، تابستان ۱۳۸۹.

- شرکت در کارگاه «معناشناسی»، ارائه شده توسط محمد رکعی، پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، ۶ ساعت، ۱۳۹۲.

- شرکت در کارگاه «روش تدریس حدیث خوانی»، ارائه شده توسط استاد عبدالهادی مسعودی و دکتر مهدی غلامعلی، مرکز تخصصی حدیث حوزه، ۶ ساعت، شهریور ۱۳۹۴.

 

مهارت‌ها:

  • تسلط بر زبان عربی
  • آشنایی با زبان اسپانیولی
  • تسلط بر نرم‌افزارهای پژوهشی در حوزۀ علوم اسلامی