17
قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی

۱

قرآن یا امام؟ نگاه شیعه امامی به قرآن[۱]

پاول زاندر

مترجم: حیدر عیوضی۲

مسئله وثاقت و تمامیتِ متن قرآنی که به دست ما رسیده، که به طور معمول برای اهل سنت دغدغه نبوده است، برای شیعه همواره یک مسئله در خور بحث بوده است. پذیرش بی‌قیدوشرط قرآن عثمانی از سوی شیعه با ملاحظات فراوانی مواجه بود: نخست، شخص خلیفه‌ای که به دستور او تدوین متن قرآن انجام گرفته بود؛ باید توجه داشت که عثمان همواره از مغضوب‌ترین اشخاص نزد شیعه بوده و هست، چه اینکه وی اختیارات امام بر حق، علی[[ع]]، را به طور خاصی محدود کرد. آن گاه درست همین شخصِ غاصب می‌بایست سرپرست چنین اثر دینی مهمی باشد. دوم اینکه در متن قرآن حاضر هیچ یادکرد صریحی از علی[[ع]] و امامان[[ع]] یا اصلا انتصاب آنان دیده نمی‌شود. از همین جا این سوء ظن به وجود آمد که هرچند چنین انتصابی از سوی خدا وحی شده بود، حکومت غاصب، که چنین آیاتی را به نفع خویش نمی‌دید، از آوردن این دسته از آیات در تدوین قرآن ممانعت کرد. احادیث

1.*] Paul Sander, „Koran oder Imām? Die Auffassung vom Koranim im Rahmen der imāmitischen Glaubenslehren", Arabica, T. ۴۷, Fasc. ۳ (۲۰۰۰), pp. ۴۲۰-۴۳۷.

2.پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت(ع).


قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی
16
 • نام منبع :
  قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی
  سایر پدیدآورندگان :
  قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1395
  نوبت چاپ :
  دوم
  شمارگان :
  500
تعداد بازدید : 278
صفحه از 17
پرینت  ارسال به