تاريخ انتشار: یکشنبه 1398/2/8
کد خبر: 68648

اولین همایش ملی الگوی مفهومی عفاف جنسی برگزار می گردد

اولین همایش الگوی مفهومی عفاف جنسی از سلسله همایش های ملی الگوی زندگی عفیفانه با رویکرد اسلامی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، اولین همایش الگوی مفهومی عفاف جنسی از سلسله همایش های ملی الگوی زندگی عفیفانه با رویکرد اسلامی به همت بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و پژوهشگاه قرآن و حدیث و سایر مراکز علمی و آموزشی در تابستان ۱۳۹۸ برگزار می شود.

گفتنی است، این همایش با هدف استخراج الگوی مفهومی عفاف و زمینه سازی برای کشف الگوی زندگی عفیفانه  در محورهایی ذیل آماده دریافت مقالات علمی از پژوهشگران، اساتید و صاحب نظران حوزه و دانشگاه می باشد.

۱.فلسفه عفت جنسی: تبیین عفاف در مکاتب مختلف فلسفی؛ تطبیق مفهوم عفاف در مکاتب مختلف فلسفی

۲.تعریف عفاف جنسی: مفهومی (عمومی و خصوصی)؛ عملیاتی (بیان ابعاد، مولفه ها و شاخصه ها)

۳.انواع عفاف جنسی؛ فردی- اجتماعی

۴.رابطه عفاف با مفاهیم مرتبط

۵.مفهوم عفاف از منظر ادیان، علوم و مکاتب

۶.الگوی مفهومی عفاف

 

زمان و مکان برگزاری: تابستان ۱۳۹۸ - قم

زمان ارسال چکیده مقالات کوتاه و بلند: ۱۳۹۸/۱/۳۱

زمان ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

efaf@islamic-rf.ir