تاريخ انتشار: دوشنبه 1396/9/27
کد خبر: 62006

آیت الله ری شهری: منویات رهبر انقلاب در مورد اسلامی سازی علوم انسانی روی زمین مانده است

یکی از اساسی ترین فعالیت های دارالحدیث، اجرای منویات رهبر انقلاب در مورد اسلامی سازی است و این مؤسسه با راه اندازی ده ها رشته در ارتباط با علوم انسانی و تربیت محققان به کمک دانشگاه ها آمده تا بتواند علوم انسانی در دانشگاه را به بر پایه قرآن و حدیث به سمت اسلامی سازی سوق دهد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث به نقل از خبرگزاری حوزه، آیت الله ری شهری در گفت وگو با خبرگزاری حوزه با اشاره  به وحدت حوزه و دانشگاه و نقش این دو نهاد در اسلامی سازی علوم انسانی گفت: رهبر انقلاب خیلی تاکید بر اسلامی سازی علوم انسانی دارند، اما  اگر چه کارهایی در این رابطه صورت گرفته، ولی براساس شواهد موجود  اسلامی سازی علوم انسانی روی زمین مانده است.

رئیس مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث به نقش  این  موسسه در اجرای رهنمودهای  رهبر انقلاب بیان داشت: یکی از اساسی ترین فعالیت های این مؤسسه، اجرای منویات رهبر انقلاب در مورد اسلامی سازی است و این مؤسسه با راه اندازی ده ها رشته در ارتباط با علوم انسانی و تربیت محققان به کمک دانشگاه ها آمده تا بتواند علوم انسانی در دانشگاه را به بر پایه قرآن و حدیث به سمت اسلامی سازی سوق دهد.

رئیس پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث افزود: برای اسلامی سازی علوم انسانی نیاز به همکاری دانشگاه های کشور با مؤسسه دارالحدیث است. اگر بتوانیم دانشگاها را با اهمیت علوم حدیث و علوم قرآن آشنا کنیم، قطعا توانسته ایم در اسلامی سازی علوم انسانی گام مؤثری برداریم.