««« مطالعه کتاب »»»
نام منبع : گزیده سیره پیامبر خاتم صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏ آله و سلم
پدید آورنده :
سایر پدیدآورندگان : مرتضی خوش نصیب
تعداد جلد : 1
ناشر : انتشارات دارالحدیث
محل نشر : قم
تاریخ انتشار : 1396
نوبت چاپ : اول

کتاب "گزیده سیره پیامبر خاتم" تألیف آیت الله ری شهری، به زبان فارسی - عربی از سوی پژوهشکده علوم و معارف حدیث منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، سبک زندگى اسلامى، يکى از مهم‏ترين ابعاد تمدّن اسلامى است که آشنايى با آن، براى همه مسلمانان بويژه نسل جوان در عصر حاضر، فوق العاده مهم و ضرورى است.

بر اساس ره‏نمودهای مقام معظّم رهبری، حضرت آيت اللّه‏ خامنه ‏اى (حفظه الله تعالی)، در تبيين اهمّيت اين موضوع، تمدّن نوين دو بخش دارد: بخش ابزارى و بخش اصلى. بخش ابزارى، شامل ارزش‏ هايى است که به عنوان پيشرفت کشور مطرح مى‏ شوند، مانند: علم، اختراع، صنعت، اقتدار سياسى و نظامى، و اعتبار بين المللى.

بخش اصلى و حقيقى تمدّن نيز همان سبک زندگى است که شامل: سبک ازدواج، سبک رفتار با خانواده (پدر، مادر، همسر و فرزند)، سبک رفتارهاى شخصى (نظافت، انتخاب نوع لباس، نوع خوراک، نوع آشپزى، نوع آراستگى)، سبک رفتار در فعّاليت‏ هاى سياسى، امنيتى، اقتصادى و ورزشى، سبک رفتار با ديگران (رئيس، مرئوس، پليس، همسايه، دوست، بيگانه و دشمن) مى ‏گردد.

نویسنده کتاب معتقد است تمدّن نوين اسلامى از اين گونه امور تشکيل مى‏ شود که متن زندگى است و در اصطلاح اسلامى، به آن «عقل معاش» گفته مى ‏شود و در کتب حديثى در ابوابى با نام «کتاب العشرة» به آن پرداخته ‏اند.

عدم پيشرفت در اين بخش از تمدّن ـ که به منزله بخش نرم‏ افزارى تمدّن به شمار مى‏ رود  ـ، موجب مى ‏گردد که همه پيشرفت ‏ها در بخش ابزارى تمدّن ـ که به منزله بخش سخت‏ افزارى تمدّن شمرده مى‏ شود ـ، نتواند به آرامش روانى و رستگارى جامعه بينجامد، همچنان که در دنياى غرب با وجود ثروت، پيشرفت ‏هاى گوناگون علمى و قدرت نظامى، آرامش روانى و رستگارى نيست.

 

مفهوم ‏شناسى "سبک زندگى"

 

سبک زندگى، عبارت است از مجموعه رفتارهاى اختيارى انسان با خود، ديگران و مجموعه هستى که برخاسته از شناخت ‏ها، باورها، ارزش‏ ها و گرايش‏ هاى اوست و در هم تنيدگى آنها به صورت يک نظام منسجم، شيوه و هنجار زندگى فرد يا جامعه را نشان مى‏ دهد.

به سخن ديگر، انسان براى ساختن زندگى خود، افزون بر غريزه و الهام فطرى، از خواسته ‏ها، خردورزى ‏ها، تجربه ‏ها و تنوّع‏ طلبى‏ هاى خود، هم ‏عصران، نياکان و پيشينيان نيز بهره مى ‏برد و آنها را در ساختن زندگى و هويت‏ بخشى به آن، دخالت مى‏ دهد و اين، دليل دگرگونى شکل زندگى در هر عصر و تفاوت هر اجتماع با اجتماع ديگر است. انسان بر اساس باورها، ارزش ‏ها و طرز تلقّى ‏اش از هستى و زندگى، به کنش و واکنش دست مى ‏زند و رفتارهايى بر مى ‏گزيند و حالت ‏هايى را مى ‏پذيرد که خود مى‏ خواهد و دوست دارد و با سليقه و معيارهايش، همخوانى دارند.

اهمیت اصلاح سبک زندگی

سبک زندگى، هر چند برآمده از باورها و نگرش خاصّ انسان به ارزش ‏هاست، امّا بر اساس تعاملِ اخلاق و رفتار، و اثرپذيرى روح از رفتار، در حدّ خود مى ‏تواند به تغيير نگرش انسان بينجامد و به تدريج يا يکباره، هويت او را دست‏خوش تغيير کند.

سبک زندگى همچنين در عرصه اجتماع مى ‏تواند زمينه واگرايى يا همگرايى ميان گروه ‏هاى اجتماعى و سياسى را فراهم آورد. افرادى که براى مدّت طولانى، شبيه به هم رفتار و مانند هم فکر مى ‏کنند و به چيزهايى يکسان مى ‏گرايند و حساسيت‏ هايى همسان نشان مى ‏دهند، در درازمدّت، يک گروه با موضع گيرى و داورى ‏هاى مشترک، پديد مى ‏آورند و موجب همگرايى قومى يا حزبى و فرهنگى و سياسى مى ‏شوند. اگر اين اتّفاق در گروه ‏هاى ديگر هم رخ دهد، آن گاه تشابه يا تفاوت سبک زندگىِ دو گروه مى ‏تواند واگرايى و يا همگرايى بزرگ‏ترى را پديد آورد. بر اين اساس، سبک زندگى، زمينه ‏ساز سرنوشت انسان ‏ها و سعادت و شقاوت فرد و جامعه است و به همين دليل، اصلاح سبک زندگى از اهمّيت ويژه ‏اى برخوردار است.

 

پيامبر اکرم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم با راهنمايى و تربيت الهى، بهترين و کامل‏ترين سبک زندگى را برگزيد و آن را در لحظه لحظه زندگى پربرکت خود، به عمل درآورد و تا آخرين نفس، بر آن پايدارى ورزيد، به گونه اى که اکنون ما از پس قرن‏ ها فاصله، نمايش خيره کننده آن را در آينه گزارش‏ هاى بسيار فراوان سيره ايشان، نظاره مى ‏کنيم.

پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم از خود آغاز کرد و سبک زندگى خود را به صورت الگويى کامل و بى ‏نقص در پيش ديد کسانى قرار داد که از زندگى نه زندگى، بلکه سعادت جاويد را مى‏ طلبند. از اين رو، سبک زندگى پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم، بهترين الگوى عملى براى دستيابى به زندگى مطلوب اسلامى است.

 

کتاب سيره پيامبر خاتمصلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم

نگارش کتاب سيره پيامبر خاتم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم در سال ۱۳۸۵ شمسى که مزين به نام پيامبر اعظم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم توسط آیت الله ری شهری و با همکارى پژوهشگران پژوهشکده علوم و معارف حديث آغاز شد و پس از هشت سال به منتشر شد.

اين مجموعه را مى ‏توان جامع ‏ترين نوشتار جهت ارائه بهترين الگوى رفتارى مبتنى بر ارزش ‏هاى اسلامى و انسانى ناميد. کتاب سيره پيامبر خاتم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم، هفت جلد و حدود چهار هزار صفحه، در بردارند ۴۶۶۵ حديث و متن تاريخى و ۵۱ بيان و تحليل است.

 

ویژگی های کتاب گزيده  سيره پيامبر خاتم  صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم

به منظور بهره‏ گيرى همگان از کتاب سيره پيامبر خاتم  صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم، گزيده‏ این کتاب با معیارهای ذیل تدوین گردید:

۱. تمام بخش ‏هاى دهگانه کتاب سيره پيامبر خاتم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم و حدود ۹۰ درصد فصل‏ ها و ۷۰ درصد عنوان ‏هاى فرعى و شمارى از تحليل ‏ها و مقالاتِ آن، در اين گزيده، آورده شده است. از اين رو، مى‏ توان اطمينان داد که اين گزيده، جامعيّت لازم را داراست.

۲. آنچه بيش از همه تلخيص گرديده، روايات و گزارش ‏هاى متنوّع با موضوع مشابه ‏اند که ذيل فصل‏ هاى کتاب اصلى، گرد آمده‏ اند.

۳. جامع ‏ترين و گوياترين متن‏ ها، از منابع معتبرتر، در ذيل هر عنوان، انتخاب گرديده است.

۴. بيشتر توضيحات درج‏ شده در پانوشت ‏ها، حذف شده است.

۵. در پانوشت هر متن، به ذکر حداکثر دو منبع داراى اعتبار بيشتر، بسنده شده است.

 

فهرست بخش های مختلف کتاب گزیده سیره پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم

بخش يكم : درآمدى بر سيره نبوى صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله و سلم ( ۳ فصل)

بخش دوم : نگاهى گذرا به سنّت و سيره پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۴ فصل)

بخش سوم : سيره اخلاقى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۲۰ فصل)

بخش چهارم : سيره فردى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۲۰ فصل)

بخش پنجم : سيره پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم در امور خانوادگى (۷ فصل)

بخش ششم : سيره اجتماعى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۷ فصل)

بخش هفتم : سيره عبادى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۱۱ فصل)

بخش هشتم : سيره اقتصادى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۴ فصل)

بخش نهم : سيره آموزشى و پرورشى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۲ فصل)

 بخش دهم : سيره سياسى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۷ فصل)

بخش يازدهم : سيره جنگى پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله و سلم (۷ فصل)

 

کتاب گزیده سیره پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، تألیف آیت الله ری شهری و با همکاری مرتضی خوش نصیب از سوی پژوهشکده علوم و معارف حدیث، به زبان فارسی - عربی، در قطع وزیری، در ۸۶۸  صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۳۹۶با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.