««« مطالعه کتاب »»»
نام منبع : بازخوانی آموزه بداء
پدید آورنده :
سایر پدیدآورندگان :
تعداد جلد : 1
ناشر : انتشارات دارالحدیث
محل نشر : قم
تاریخ انتشار : 1396
نوبت چاپ : اول

کتاب بازخوانی آموزه بداء، تألیف حجت الاسلام سیدجمال الدین موسوی، به زبان فارسی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، مسئله «بداء» به‌ عنوان یکی از مسائل بسیار مهم، تأثیرگذار و ریشه‌دار شیعی به‌‌‌‌‌‌‌شمار می‌رود. این مسئله از مسائل چالش‌برانگیز اعتقادات امامیه است که  همواره یک پای ثابت هجمه علیه آموزه‌های اعتقادی شیعه از ابتدای مطرح شدن آن در جامعه شیعی تا عصر حاضر بوده است و افزون بر اهمیت آن، در بسیاری از حوزه‌های ‌مسائل کلامی مانند اراده و مشیّت، علم الهی و قضا و قدر تأثیر بسزایی دارد که بر اهمیت آن می‌افزاید.

نویسنده کتاب معتقد است این آموزه معرفتی از دیرباز و از دوران حضور ‌‌‌‌‌‌معصومین علیهم السلام در جامعه شیعی، هدف انتقادات تند جریان‌های ‌رقیب کلامی بود. دامنه این انتقادها قرن‌ها‌ ادامه یافته و در حال حاضر نیز به‌عنوان نقطه ضعف و کاستی در عقاید شیعه امامیه مطرح شده و به آن دامن ‌زده می‌شود.

مجموع عوامل یاد‌‌‌‌‌‌‌شده به ضمیمه پاره‌ای دیگر از عوامل که در فصل نخست به آنها اشاره شده است، اقتضای پژوهشی کامل و جامع درباره این آموزه کلامی را دارد. از آن‌جا که خلأ تمامی پژوهش‌های ‌مشابه در این عرصه فقدان دید تاریخی به این مسئله است، نگارنده بر آن شد تا با بررسی تاریخی این آموزه و سیر تطوّر آن در مدرسه‌های ‌کلامی امامیه، دیدگاه متکلمان نخستین امامیه را در این‌باره یافته و تغییرات پدید آمده در این آموزه مهم و تأثیرگذار کلامی را نمایان سازد.

این دیدگاه با دیدگاه آیات و روایات منطبق بوده و دیگر دیدگاه‌های ‌رقیب با درجاتی متفاوت، دارای زاویه با دیدگاه آیات و روایات است.

اثر حاضر تلاشی است که کوشیده است این آموزه را بر اساس منابع وحیانی واکاوی کرده و دیدگاه اندیشمندان عصر حضور اهل بیت علیهم السلام را بازخوانی کند.

این پژوهش در چهار فصل سامان یافته است. فصل نخست، به کلیات و مفاهیم این پژوهش و ابعاد مسئله‌شناختی و پیشینه آن پرداخته است. فصل دوم، گزارشی از سرنوشت آموزه بداء از دوران صدور روایات تا انتهای عصر تغییر و تطوّر آن یعنی مدرسه کلامی اصفهان است. در فصل سوم، نگاه کلامی به آموزه بداء شده و دیدگاه آیات و روایات در خصوص بداء و مبانی آن پی‌گیری شده است. فصل چهارم، که در‌‌‌‌‌‌‌واقع، هدف اصلی پژوهش پیش روست، به اثبات فرضیه اصلی پژوهش پرداخته و نقطه ارتباط و اتصال فصل دوم و سوم به شمار می‌آید.

فصل اول:مفاهیم و کلیات

فصل دوم:بررسی آموزه بداء در مدرسه‌های ‌کلامی امامیه

فصل سوم: آموزه بداء در آیات و روایات

فصل چهارم:تحلیل و چرایی تغییر در تبیین آموزه بداء

ضمیمه:تردد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت علیهم السلام

 

کتاب بازخوانی آموزه بداء ، تألیف حجت الاسلام سیدجمال الدین موسوی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع رقعی، در ۳۲۰  صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۳۹۶با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.