تاريخ انتشار: دوشنبه 1395/10/6
کد خبر: 55499

کارگاه مهارت های حل مسئله با استفاده از متون نقلي برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قرآن و حدیث، دومين کارگاه از سلسله کارگاه های «مهارت افزایی در اخلاق کاربردی» با عنوان «مهارت های حل مسئله با استفاده از متون نقلی» به همت گروه اخلاق کاربردی پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی برگزار شد..

در ابتدای جلسه آقای محمد جواد موحدي دبیر علمی کارگاه در بیان اهداف برگزاری کارگاه گفت:  هدف از برگزاری اين کارگاه آشنايي با چگونگي مراجعه به متون آيات و روايات و نیز آشنايي با نحوه استفاده از متون براي حل مسائل و چالش­ هاي اخلاقي است.

وی افزود: هدف اصلي اين كارگاه، دانستن اين نكته است كه اگر مسأله اي را بخواهيم در جامعه اي اسلامي حل كنيم و يا براي آن راهكار ارائه نماييم، آيات و روايات چه راه و روشي پيش پاي ما خواهند گذاشت.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام عمادي، مدرس كارگاه، با ذكر مباحثي مقدماتي، به تعريف واژه هاي اصلي در عنوان كارگاه پرداختند؛ سپس، گام هاي حل مسئله را ارائه كرد.

وی اظهار داشت: گام اول در حل مسئله، بيان مسئله است؛ در بيان مسئله، توجه به تعريف دقيق مسئله، جزئيات مسئله، زمان، مكان و علت بروز مسئله، افراد عامل،‌ چگونگی بروز، افراد یا مراکز تأثیرپذیر و فاعل تصمیم گیر، فاكتورهاي تعيين كننده اي هستند.

حجت الاسلام عمادی بیان داشت: گام دوم، شامل فرضیه سازی(راه حل ها) است و گام سوم شامل فحص متون قرآن و حدیث؛ گام چهارم كه به بررسی متغیرها مي پردازد،‌اهميت ويژه اي دارد و متغيرهاي زير را در بر مي گيرد:

۱- متغیرهای موقعیتی كه ۱۲ قاعده و ملاك دارد، ۲- متغیرهای فاعل تصمیم گیر كه ۴ ملاك دارد و ۳- متغیرهای مخاطب تصمیم كه ۲ ملاك دارد؛ در گام پنجم نيز بر اساس عرضه مسائل و چالش هاي اخلاقي به متون و سنجش متغيرها در مورد آنها، به تأييد يا نفي فرضيه ها پرداخته مي شود و راه حل(هاي) نهايي ارائه مي گردند.

در قسمت پاياني كارگاه، يك مصداق عيني در كاربرگ تمرين توسط حاضرين با نظارت مدرس كارگاه، به دقت و بر اساس فرمول ارائه شده، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. شایان ذکر است که در راستای مهارت افزایی دانشجویان و پژوهشگران اخلاق کاربردی، جلسات بعدی این سلسله کارگاه ها نیز، در سال جاری برگزار خواهد شد.