تاريخ انتشار: یکشنبه 1394/11/4
کد خبر: 48661

فراخوان جذب مقاله فصلنامه "اخلاق پژوهی"

به گزارش پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی در نظر دارد با انتشار فصلنامه‌ تخصصی اخلاق‌ پژوهی، بستری مناسب برای نظریه‌پردازی، ژرف‌کاوی و طرح و تبیین مباحث نوین و مسایل نوپدید در عرصه اخلاق‌ فراهم آورد و دیدگاه های نو و نقدهای عالمانه فضلا و فرهیختگان نظریه‌پرداز و نو‌اندیش را در معرض دید خوانندگان گرامی قرار دهد.

 در همین راستا، آثار فاخر پژوهشی ناظر به حوزه‌های ذیل است:

  1. تحلیل و نقد انگاره‌ها و نظریه‌های فرا اخلاقی؛
  2. بررسی و نقد نظریه‌های اخلاق هنجاری؛ ­­
  3. تبیین و بررسی مسایل نوپدید در حوزۀ اخلاق کاربردی؛
  4. تبیین و تحلیل ربط و ارتباط اخلاق با دیگر حوزه‌ها و پدیده‌ها (رابطه اخلاق با دین، هنر، فقه، حقوق، سیاست، روان‌شناسی و....)؛
  5. استخراج اصول اخلاقی از  متون و منابع دینی و تبیین روشمند و عالمانه آموزه‌های اخلاقی اسلام؛
  6. بررسی و نقد نظریه‌هاو نوآوری‌های فیلسوفان اخلاق اسلامی؛
  7. معرفی و نقد روشمند و محققانه پژوهش‌های ارزنده و تاثیر‌گذار در حوزه اخلاق.

 

علاقهمندان میتوانند آثار پژوهشی خود را از طریق سامانه دریافت مقالات،  به نشانی ارسال نمایند  http://ethics.riqh.ac.ir

برای دریافت شیوه‌‌نامه و راهنماى تدوین و ارسال مقالات به تارنمای فصلنامه  http://ethics.riqh.ac.irمراجعه فرمایید.

نشانی:  قم، بلوار ۱۵ خرداد، خیابان شهید نظری ثابت، پژوهشگاه قرآن و حدیث، طبقه اول، پژوهشکده اخلاقو روان‌شناسی اسلامی.

تلفن: ۳۷۱۷۶۵۳۷ -۰۲۵

moralstudies@hadith.ir