تاريخ انتشار: شنبه 1393/6/29
کد خبر: 34465

چاپ پانزدهم کتاب هنر رضایت از زندگی

کتاب هنر رضایت از زندگی در قطع پالتویی، مؤلف حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس پسندیده می باشندو ...

چاپ پانزدهم کتاب هنر رضایت از زندگی در قطع پالتویی به بازار کتاب عرضه شد، مؤلف کتاب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علاس پسندیده می باشند.که تنظیم و نظارت آن را دفتر نهاد نمایندگی رهبی در دانشگاه های و معاونت مطالعات راهبردی به عهده دارد، ناشر کتاب نیز دفتر نشر معارف می باشد. این شماره در ۵۰۰۰ نسخه تیراژ به قیمت ۴۶۰۰۰ريال در بازار کتاب عرضه شده است.

عرضه این کتاب نیز توسط دفتر نشر معارف صورت می پذیرد این شماره از کتاب فوق در زمستان ۱۳۹۲ آماده بود که در تابستان ۱۳۹۳ چاپ شده و در مردادماه سال ۱۳۹۳ وارد بازار کتاب شده است.