ماده۴: هیأت امنای پژوهشگاه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

 

                 ۴-۱  رئیس مؤسسه دارالحدیث (رئیس هیأت امنا)؛

                 ۴-۲  رئیس پژوهشگاه (دبیر هیأت امناء)؛

                 ۴-۳  چهار تا شش تن از شخصیت­های علمی فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت پژوهشگاه داشته باشند؛

                 ۴-۴  رئیس دانشگاه قرآن و حدیث.

تبصره۱: نحوه اداره جلسات هیأت امنا براساس آیین‌نامه داخلی که در اولین جلسه هیأت تهیه و به تصویب می‌رسد خواهد بود تغییرات این آیین نامه نیز با تصویب هیأت امنا خواهد بود.

تبصره۲: حداقل دو تن از اعضای بند ۳ باید از اعضای هیات علمی پژوهشگاه باشند.

تبصره۳: اعضای بند ۳ با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و تایید مؤسس برای مدت چهار سال منصوب می­شوند و پیشنهاد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

وظایف و اختیارات هیأت امناء

ماده۵: هیأت امنای پژوهشگاه وظایف و اختیارت زیر را بر عهده دارد:

                 ۵-۱ تصویب و اصلاح آیین­نامه داخلی هیأت امنا؛

                 ۵-۲ تصویب برنامه­های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پژوهشگاه و ارایه آن به مؤسس جهت تایید؛

                 ۵-۳ پیشنهاد نصب و عزل رئیس پژوهشگاه به مؤسس؛

                 ۵-۴ تصویب سازمان و تشکیلات پژوهشگاه و آیین­نامه‌های لازم بنا به پیشنهاد مؤسس و ارائه به ایشان جهت تأیید؛

                 ۵-۵ بررسی و تصویب بودجه جاری، عمرانی و تحقیقاتی پژوهشگاه؛

                 ۵-۶ بررسی و پیشنهاد طرح‌های توسعه پژوهشگاه به مؤسس؛

                 ۵-۷  بررسی و پیشنهاد انحلال پژوهشکده­ها به مؤسس؛

                 ۵-۸ تعیین ناظر، حسابرس و بازرس قانونی پژوهشگاه؛

                 ۵-۹ تعیین افراد دارای حق امضاء جهت گشایش حساب‌های بانکی به نام پژوهشگاه و حق برداشت از آن؛

              ۵-۱۰ تأیید حساب‌ها و ترازنامه سالانه پژوهشگاه با توجه به گزارش حسابرس پژوهشگاه و ارسال آن به مؤسس؛

              ۵-۱۱ تلاش برای جذب کمک‌های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات؛

              ۵-۱۲ پیشنهاد تأسیس، توسعه و یا انحلال پژوهشکده‌ها به مؤسس؛

              ۵-۱۳ تصویب مقررات استخدامی پژوهشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا و ارایه آن به مؤسس جهت تایید؛

              ۵-۱۴ تصویب حق التحقیق، حق التألیف و حق الترجمه؛

              ۵-۱۵ تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پژوهشگاه و ارایه آن به مؤسس جهت تایید؛

              ۵-۱۶ تصویب ظرفیت پذیرش هیأت علمی و پژوهشگران در پژوهشکده‌ها؛

              ۵-۱۷ پیشنهاد انحلال پژوهشگاه به مؤسس.

تبصره: هیأت امنا در انجام وظایف خود، باید مصوبات و ضوابط شورای گسترش آموزش عالی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت کند.