ماده۲: مؤسس پژوهشگاه، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث است.

وظایف و اختیارات مؤسس

ماده۳: وظايف و اختيارات مؤسس به شرح زیر است:

                 ۳-۱  اخذ امتياز تأسيس و ديگر مجوزهاي لازم از شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع ذي‌صلاح؛

                 ۳-۲  تدوين اساسنامه پژوهشگاه و پيشنهاد آن به شورای گسترش آموزش عالی؛

                 ۳-۳  ثبت پژوهشگاه در اداره ثبت شرکت‌ها پس از صدور مجوز تأسیس شورای گسترش آموزش عالی؛

                 ۳-۴  انتصاب اعضای حقیقی هيأت امنا و اعلام به شورای گسترش آموزش عالی و عزل هر يك از آنان؛

                 ۳-۵  فراهم نمودن مقدمات و امكانات لازم براي شروع و ادامه فعاليت پژوهشگاه؛

                 ۳-۶  نظارت برفعاليت‌های علمی و محتوایی پژوهشگاه براي تحقق اهداف پژوهشگاه از طریق شورای علمی موسسه؛

                 ۳-۷  بررسي، تأييد یا رد پيشنهاد هيأت امنا در مورد هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، دامنه فعالیت‌های پژوهشگاه، انحلال یا توسعه آن و ارائه به شورای گسترش آموزش عالی ؛

                 ۳-۸  بررسی، تأیید یا رد سایر پیشنهادات هیأت امنای پژوهشگاه؛

                 ۳-۹  نصب، عزل و پذیرش استعفای رئیس پژوهشگاه پس از پیشنهاد هیأت امنا؛

              ۳-۱۰ بررسی، تأیید یا رد صلاحیت افراد پیشنهاد شده از سوی رئیس پژوهشگاه برای ریاست پژوهشکده­ها؛

              ۳-۱۱ تأیید و ابلاغ برنامه­های راهبردی ناظر به اهداف و وظایف پژوهشگاه؛

              ۳-۱۲ تعیین سقف اعتبارات جاری و سرمایه­ای پژوهشگاه و تایید و ابلاغ برنامه و بودجه سالیانه پس از تصویب هیات امناء؛

              ۳-۱۳ تامین نیازهای مالی پژوهشگاه از طریق اخذ تسهیلات بانکی، قرض‌الحسنه، هدایا و منابع دریافتی پژوهشگاه یا هیأت امنا از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره: مؤسس می­تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را تفویض نماید.