ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی6931399
2محسن عطاء اله8961399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات12281399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات16811399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی11041399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش13791399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی5211399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق11351399
9مهدی کمانی نجف آبادی8601399
10حیدر عیوضی9651399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی14241399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی15561399
13محمدعلی طباطبایی11841399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر10961399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...28821396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد28761395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد35361395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد41791395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد54821394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)79611393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31