ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی11821399
2محسن عطاء اله13221399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات18351399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات26591399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی15951399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش20201399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی7911399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق17441399
9مهدی کمانی نجف آبادی13471399
10حیدر عیوضی17031399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی21271399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی22971399
13محمدعلی طباطبایی18151399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر15391399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...33611396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد33541395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد41771395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد49031395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد62541394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)88341393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31