ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...11941396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد22891395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد16111395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد21491395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد37731394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)54741393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)56561393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)54691393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...19781393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد44261393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...30721393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد38351393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد25551393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث95221393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)71211393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام63501393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام34901392