ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...12601396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد24041395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد17201395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد22571395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد39091394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)56721393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)58181393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)56101393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...20501393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد45921393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...31421393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد39451393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد26501393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث96471393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)72811393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام64621393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام35501392