ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...10321396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد20311395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد14421395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد19211395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد35561394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)51341393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)53721393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)52271393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...18611393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد40581393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...29221393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد36291393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد23961393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث92351393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)68231393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام61231393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام34031392