ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...7871396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد17011395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد12181395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد15951395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد31771394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)47911393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)50101393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)48891393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...16861393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد34681393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...27441393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد33411393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد21621393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث88191393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)64421393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام58181393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام32081392