ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...13801396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد25611395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد18991395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد24531395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد40981394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)58681393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)59891393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)57881393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...21471393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد48261393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...32861393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد40861393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد28041393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث98071393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)74831393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام66151393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام36531392