ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...7851396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد16931395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد12161395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد15831395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد31691394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)47861393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)50081393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)48851393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...16851393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد34561393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...27441393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد33411393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد21601393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث88121393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)64391393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام58131393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام32061392