ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی4041399
2محسن عطاء اله3241399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات8531399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات12021399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی8311399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش9201399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی3741399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق7651399
9مهدی کمانی نجف آبادی5551399
10حیدر عیوضی6011399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی9781399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی10481399
13محمدعلی طباطبایی7751399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر7671399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...26511396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد25671395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد32431395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد36781395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد50091394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)74841393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31