ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...12191396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد23281395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد16461395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد21871395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد38221394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)55431393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)57201393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)55281393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...20051393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد44741393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...30951393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد38731393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد25861393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث95701393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)71781393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام63931393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام35041392