ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی1271399
2محسن عطاء اله1211399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات3381399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات3181399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی3421399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش3011399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی1831399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق2411399
9مهدی کمانی نجف آبادی2421399
10حیدر عیوضی2571399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی3311399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی3371399
13محمدعلی طباطبایی3031399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر4071399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...19921396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد22471395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد29431395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد30571395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد45691394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)64901393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31