ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی481399
2محسن عطاء اله691399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات1471399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات1711399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی1341399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش1471399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی1061399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق1151399
9مهدی کمانی نجف آبادی1251399
10محمدعلی طباطبایی1671399
11حیدر عیوضی1421399
12قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی1571399
13تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی1751399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر2591399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...16581396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد21181395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد28001395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد28111395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد43971394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)62691393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31