ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...13361396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد24811395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد18111395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد23561395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد40071394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)57861393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)59151393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)57141393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...21071393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد47231393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...31961393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد40301393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد27281393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث97441393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)73991393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام65531393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام36171392