ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...14041396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد25931395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد19281395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد24941395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد41351394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)59121393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)60271393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)58241393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...21741393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد48651393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...33061393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد41171393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد28321393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث98451393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)75381393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام66501393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام36791392