ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...12761396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد24361395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد17571395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد22941395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد39541394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)57101393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)58621393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)56471393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...20701393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد46421393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...31701393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد39821393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد26871393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث96861393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)73361393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام64991393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام35771392