ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی1061399
2محسن عطاء اله1051399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات3211399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات2721399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی3231399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش2501399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی1701399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق1961399
9مهدی کمانی نجف آبادی2091399
10حیدر عیوضی2271399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی2751399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی2881399
13محمدعلی طباطبایی2761399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر3791399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...19701396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد21951395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد28971395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد29841395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد45121394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)64101393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31