ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...11951396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد22901395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد16121395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد21491395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد37741394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)54751393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)56571393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)54701393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...19791393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد44261393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...30731393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد38351393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد25571393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث95231393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)71241393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام63511393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام34901392