ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...11271396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد21491395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد15231395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد20401395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد36621394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)52971393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)55101393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)53541393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...19211393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد42321393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...29971393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد37411393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد24831393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث93961393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)69951393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام62521393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام34461392