ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...9131396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد18451395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد13191395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد17711395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد33991394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)49781393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)51801393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)50731393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...17891393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد38761393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...28281393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد34751393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد22911393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث90641393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)66491393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام60071393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام33141392