ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...8191396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد17241395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد12431395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد16261395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد32551394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)48311393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)50491393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)49301393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...17091393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد35251393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...27651393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد33711393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد21961393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث88891393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)64801393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام58771393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام32291392