ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی481399
2محسن عطاء اله691399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات1481399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات1741399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی1401399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش1481399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی1061399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق1161399
9مهدی کمانی نجف آبادی1261399
10محمدعلی طباطبایی1731399
11حیدر عیوضی1431399
12قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی1571399
13تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی1761399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر2631399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...16881396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد21221395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد28021395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد28141395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد44031394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)62741393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31