ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1محسن عطاء اله221399
2درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات511399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات641399
4قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی371399
5تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش511399
6تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی681399
7گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق351399
8مهدی کمانی نجف آبادی481399
9محمدعلی طباطبایی791399
10حیدر عیوضی591399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی551399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی671399
13انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر881399
14گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...14981396
15کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد20441395
16کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد27311395
17کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد26781395
18کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد42841394
19مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)61211393
20مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)61981393
صفحه از 2
تعداد موارد : 30