ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...14421396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد26461395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد19841395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد25661395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد41951394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)59951393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)60911393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)58971393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...22131393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد49311393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...33391393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد41691393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد28781393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث99071393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)76161393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام67121393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام37131392