ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...14051396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد26001395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد19311395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد24981395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد41411394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)59151393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)60311393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)58291393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...21761393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد48661393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...33101393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد41221393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد28341393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث98491393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)75481393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام66571393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام36801392