ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...5921396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد13781395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد9251395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد12741395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد28461394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)42841393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)45201393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)43971393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...16181393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد31511393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...25761393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد30781393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد19431393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث82271393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)58951393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام53261393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام30391392