ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی1941399
2محسن عطاء اله1701399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات4501399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات4641399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی4191399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش4511399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی2221399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق3541399
9مهدی کمانی نجف آبادی3131399
10حیدر عیوضی3451399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی4861399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی4891399
13محمدعلی طباطبایی3891399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر5021399
15گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...23601396
16کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد23201395
17کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد30141395
18کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد32161395
19کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد46591394
20مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)66611393
صفحه از 2
تعداد موارد : 31