ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی7491399
2محسن عطاء اله9231399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات12901399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات17521399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی11451399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش14281399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی5481399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق11911399
9مهدی کمانی نجف آبادی9051399
10حیدر عیوضی10101399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی14921399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی16441399
13محمدعلی طباطبایی12431399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر11361399
15تبیین روش استنباط مفاهیم روانشناسی از آیات و احادیث22361398
16کتاب سیره خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم منتشر شد19741397
17کتاب جستارهایی در مدرسۀ کلامی کوفه منتشر شد66571396
18گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...29051396
19کتاب حكمت‏نامه فاطمى منتشر شد42461395
20کتاب الگوی اسلامی شادکامی (ویراست دوم) منتشر شد55571395
صفحه از 5
تعداد موارد : 97