ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی13431399
2محسن عطاء اله15071399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات20521399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات28881399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی17601399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش21771399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی8701399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق19261399
9مهدی کمانی نجف آبادی14681399
10حیدر عیوضی19161399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی23071399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی25131399
13محمدعلی طباطبایی19801399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر16261399
15تبیین روش استنباط مفاهیم روانشناسی از آیات و احادیث27721398
16کتاب سیره خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم منتشر شد26681397
17کتاب جستارهایی در مدرسۀ کلامی کوفه منتشر شد76221396
18گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...34491396
19کتاب حكمت‏نامه فاطمى منتشر شد49371395
20کتاب الگوی اسلامی شادکامی (ویراست دوم) منتشر شد65641395
صفحه از 5
تعداد موارد : 97