ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی1921399
2محسن عطاء اله1671399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات4481399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات4581399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی4161399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش4431399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی2221399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق3471399
9مهدی کمانی نجف آبادی3081399
10حیدر عیوضی3411399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی4791399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی4821399
13محمدعلی طباطبایی3841399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر4991399
15تبیین روش استنباط مفاهیم روانشناسی از آیات و احادیث6821398
16کتاب سیره خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم منتشر شد12421397
17کتاب جستارهایی در مدرسۀ کلامی کوفه منتشر شد44851396
18گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...23561396
19کتاب حكمت‏نامه فاطمى منتشر شد26911395
20کتاب الگوی اسلامی شادکامی (ویراست دوم) منتشر شد34331395
صفحه از 5
تعداد موارد : 99