ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی2561399
2محسن عطاء اله2171399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات5781399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات6321399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی5661399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش6041399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی2691399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق4871399
9مهدی کمانی نجف آبادی3821399
10حیدر عیوضی4241399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی6561399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی6541399
13محمدعلی طباطبایی4971399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر5851399
15تبیین روش استنباط مفاهیم روانشناسی از آیات و احادیث14691398
16کتاب سیره خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم منتشر شد13351397
17کتاب جستارهایی در مدرسۀ کلامی کوفه منتشر شد53751396
18گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...24891396
19کتاب حكمت‏نامه فاطمى منتشر شد34761395
20کتاب الگوی اسلامی شادکامی (ویراست دوم) منتشر شد42831395
صفحه از 5
تعداد موارد : 99