ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1محسن عطاء اله221399
2درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات511399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات641399
4قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی371399
5تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش511399
6تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی681399
7گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق351399
8مهدی کمانی نجف آبادی481399
9محمدعلی طباطبایی791399
10حیدر عیوضی591399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی551399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی671399
13انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر881399
14تبیین روش استنباط مفاهیم روانشناسی از آیات و احادیث3601398
15کتاب سیره خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم منتشر شد8671397
16کتاب جستارهایی در مدرسۀ کلامی کوفه منتشر شد40011396
17گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...14981396
18کتاب حكمت‏نامه فاطمى منتشر شد23271395
19کتاب الگوی اسلامی شادکامی (ویراست دوم) منتشر شد29591395
20کتاب فرهنگ نامه نمازجمعه منتشر شد29461395
صفحه از 5
تعداد موارد : 98