ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1سید مهدی حسینی1061399
2محسن عطاء اله1051399
3درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات3211399
4درآمدی بر زبان‌شناسی تطبیقی قرآن و تورات2721399
5قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی3231399
6تفسیر موضوعی روایی چیستی ، مبانی و روش2501399
7تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی1701399
8گونه‌شناسی احادیث قرآنی امامیه؛ از نظریه تا تطبیق1961399
9مهدی کمانی نجف آبادی2081399
10حیدر عیوضی2271399
11قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی2751399
12تفسیر امامیه در پژوهش‌های غربی2881399
13محمدعلی طباطبایی2761399
14انتشار مقالۀ جدید دربارۀ تحریف تورات و انجیل در تفاسیر3791399
15تبیین روش استنباط مفاهیم روانشناسی از آیات و احادیث5541398
16کتاب سیره خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم منتشر شد10791397
17کتاب جستارهایی در مدرسۀ کلامی کوفه منتشر شد42481396
18گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...19701396
19کتاب حكمت‏نامه فاطمى منتشر شد25371395
20کتاب الگوی اسلامی شادکامی (ویراست دوم) منتشر شد31871395
صفحه از 5
تعداد موارد : 99