اخلاق و روان‌شناسی اسلامی - پژوهشگاه قرآن و حدیث http://www.riqh.ac.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[شانزدهمین شماره از دوفصلنامه "پژوهشنامه روان شناسی اسلامی" منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/76020/شانزدهمین-شماره-از-دوفصلنامه-پژوهشنامه-روان-شناسی-اسلامی-م اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[بررسی و ارزیابی عملکرد پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی با حضور حضرت آیت الله ری شهری]]> http://www.riqh.ac.ir/post/58668/بررسی-و-ارزیابی-عملکرد-پژوهشکده-اخلاق-و-روانشناسی-اسلامی-با اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[ضرورت تبدیل آموزه های دینی به مداخلات روانشناختی در جهت توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه]]> http://www.riqh.ac.ir/post/46447/ضرورت-تبدیل-آموزه-های-دینی-به-مداخلات-روانشناختی-در-جهت-توان اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[دو اثر از گروه روانشناسی اسلامی به مرحله نهایی دهمین آیین معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه دین راه یافتند.]]> http://www.riqh.ac.ir/post/43626/دو-اثر-از-گروه-روانشناسی-اسلامی-به-مرحله-نهایی-دهمین-آیین-مع اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[انتصاب معاون جدید پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی]]> http://www.riqh.ac.ir/post/43570/انتصاب-معاون-جدید-پژوهشکده-اخلاق-و-روان-شناسی-اسلامی اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[در نشستی علمی بررسی شد: معرفی الگوی اجتهادی در روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی]]> http://www.riqh.ac.ir/post/43131/در-نشستی-علمی-بررسی-شد-معرفی-الگوی-اجتهادی-در-روش-شناسی-علو اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[کارگاه روش فهم روانشناختی متون دینی در دانشگاه اصفهان برگزار گردید.]]> http://www.riqh.ac.ir/post/41949/کارگاه-روش-فهم-روانشناختی-متون-دینی-در-دانشگاه-اصفهان-برگزار اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[شانزدهمین چاپ از کتاب«رضایت از زندگی» منتشر شد.]]> http://www.riqh.ac.ir/post/38656/شانزدهمین-چاپ-از-کتاب-رضایت-از-زندگی-منتشر-شد اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[نشست علمی "شادکامی در روانشناسی مثبت و اسلام" برگزار شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/37160/نشست-علمی-شادکامی-در-روانشناسی-مثبت-و-اسلام-برگزار-شد اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[نشست علمی «الزام اخلاقی و مراتب آن» برگزار شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/37124/نشست-علمی-الزام-اخلاقی-و-مراتب-آن-برگزار-شد اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[دومین نشست از سلسله نشستهای علمی سبک زندگی]]> http://www.riqh.ac.ir/post/37110/دومین-نشست-از-سلسله-نشستهای-علمی-سبک-زندگی اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[کتاب الگوی اسلامی شادکامی اثرکاندیدای کتاب سال]]> http://www.riqh.ac.ir/post/37113/کتاب-الگوی-اسلامی-شادکامی-اثرکاندیدای-کتاب-سال اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[نخستین نشست از سلسله نشست های علمی «اخلاق پژوهی» در موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث برگزار می گردد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/37069/نخستین-نشست-از-سلسله-نشست-های-علمی-اخلاق-پژوهی-در-موسسه-عل اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[تفاهم نامه همکاری علمی بین شرکت سیاحت فردوس ایرانیان و پژوهشگاه قرآن و حدیث]]> http://www.riqh.ac.ir/post/37072/تفاهم-نامه-همکاری-علمی-بین-شرکت-سیاحت-فردوس-ایرانیان-و-پژوهش اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[کتاب روش های توان افزایی در سختی ها چاپ شد.]]> http://www.riqh.ac.ir/post/34461/کتاب-روش-های-توان-افزایی-در-سختی-ها-چاپ-شد اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[نشست سعادت نگری و تفاوت آن با لذت نگری برگزار شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/30096/نشست-سعادت-نگری-و-تفاوت-آن-با-لذت-نگری-برگزار-شد اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[نشست بررسی و تحلیل مقالات علمی پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی برگزار می شود]]> http://www.riqh.ac.ir/post/30068/نشست-بررسی-و-تحلیل-مقالات-علمی-پژوهشکده-اخلاق-و-روانشناسی-اس اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[حجت‌الاسلام پسندیده با «الگوی اسلامی شادکامی» به نمایشگاه کتاب می‌‌آید]]> http://www.riqh.ac.ir/post/30075/حجت-الاسلام-پسندیده-با-الگوی-اسلامی-شادکامی-به-نمایشگاه-کت اخلاق و روان‌شناسی اسلامی <![CDATA[مقاله ای از کتاب «روانشناسی مثبت گرا در عرصه عمل» بررسی شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/30180/مقاله-ای-از-کتاب-روانشناسی-مثبت-گرا-در-عرصه-عمل-بررسی-شد اخلاق و روان‌شناسی اسلامی