اخبار پژوهشگاه - پژوهشگاه قرآن و حدیث http://www.riqh.ac.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[نهمین شماره از دوفصلنامه "پژوهشنامه روان شناسی اسلامی" منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70983/نهمین-شماره-از-دوفصلنامه-پژوهشنامه-روان-شناسی-اسلامی-منتشر اخبار پژوهشگاه <![CDATA[اهداء جایزه ویژه سپاس سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70965/اهداء-جایزه-ویژه-سپاس-سی-و-هشتمین-دوره-جایزه-کتاب-سال-جمهوری اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت، اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی شد.]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70963/کتاب-جریان-شناسی-فکری-امامیه-در-دوران-فترت-اثر-شایسته-تقدیر اخبار پژوهشگاه <![CDATA[نود و هشتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70957/نود-و-هشتمین-شماره-از-فصلنامه-علمی-پژوهشی-علوم-حدیث-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[پنج اثر پژوهشگاه قرآن و حدیث نامزد دریافت جایزه سی‌وهشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70919/پنج-اثر-پژوهشگاه-قرآن-و-حدیث-نامزد-دریافت-جایزه-سی-وهشتمین-د اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب تدوین مداخلات روان شناختی شایسته تحسین شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70916/کتاب-تدوین-مداخلات-روان-شناختی-شایسته-تحسین-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[انتخاب کتاب جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت به عنوان اثر شایسته تقدیر]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70895/انتخاب-کتاب-جریان-شناسی-فکری-امامیه-در-دوران-فترت-به-عنوان-ا اخبار پژوهشگاه <![CDATA[آیت الله محمدی ری شهری، قرآن‌پژوهی پرتلاش و محدثی خوش‌ذوق همراه با شجاعت و مدیریت در صحنه عمل است]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70887/آیت-الله-محمدی-ری-شهری-قرآن-پژوهی-پرتلاش-و-محدثی-خوش-ذوق-هم اخبار پژوهشگاه <![CDATA[آیت الله ری شهری با حفظ آرمان نظام و رهبری از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کرد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70885/آیت-الله-ری-شهری-با-حفظ-آرمان-نظام-و-رهبری-از-همه-ظرفیت-ها-ا اخبار پژوهشگاه <![CDATA[آیت الله حسینی بوشهری: آیت‌الله ری‌شهری چهره ماندگار حوزه علمیه است]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70882/آیت-الله-حسینی-بوشهری-آیت-الله-ری-شهری-چهره-ماندگار-حوزه-عل اخبار پژوهشگاه <![CDATA[پیام رئیس جمهور به آئین نکوداشت آیت الله محمدی ری شهری]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70881/پیام-رئیس-جمهور-به-آئین-نکوداشت-آیت-الله-محمدی-ری-شهری اخبار پژوهشگاه <![CDATA[آیین نکوداشت آیت الله محمدی ری شهری برگزار می شود]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70869/آیین-نکوداشت-آیت-الله-محمدی-ری-شهری-برگزار-می-شود اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب روش فهم عمومی متون دینی با رویکرد روان شناختی منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70843/کتاب-روش-فهم-عمومی-متون-دینی-با-رویکرد-روان-شناختی-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب معناشناسی مراتب معرفت در قرآن منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70841/کتاب-معناشناسی-مراتب-معرفت-در-قرآن-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث: الگوگیری از سیره حضرت ابوطالب جهت نشر و تبلیغ معارف حقیقی در نظام اسلامی ضرورت دارد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70840/رئیس-پژوهشکده-علوم-و-معارف-حدیث-الگوگیری-از-سیره-حضرت-ابوطا اخبار پژوهشگاه <![CDATA[نشست علمی " عصری سازی سیره با تمرکز بر سیره حضرت ابوطالب علیه السلام پس از بعثت" برگزار می شود]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70833/نشست-علمی-عصری-سازی-سیره-با-تمرکز-بر-سیره-حضرت-ابوطالب-علی اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب الشریف المرتضی و المعتزلة منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70819/کتاب-الشریف-المرتضی-و-المعتزلة-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب تصویر شر در دستگاه معنایی قرآن منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70818/کتاب-تصویر-شر-در-دستگاه-معنایی-قرآن-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[نود و هفتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70744/نود-و-هفتمین-شماره-از-فصلنامه-علمی-پژوهشی-علوم-حدیث-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[پیام تسلیت حضرت آیت الله ری شهری در پی ارتحال حضرت آیت الله مصباح یزدی(ره)]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70706/پیام-تسلیت-حضرت-آیت-الله-ری-شهری-در-پی-ارتحال-حضرت-آیت-الله اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب کلام شیعه در پژوهش های غربی 1 و 2 منتشر شد.]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70705/کتاب-کلام-شیعه-در-پژوهش-های-غربی-1-و-2-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[هشتمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق پژوهی منتشر شد.]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70704/هشتمین-شماره-فصلنامه-علمی-پژوهشی-اخلاق-پژوهی-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[معاون پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام منصوب شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70690/معاون-پژوهشکده-کلام-اهل-بیت-علیهم-السلام-منصوب-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[معاون پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام منصوب شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70689/معاون-پژوهشکده-تفسیر-اهل-بیت-علیهم-السلام-منصوب-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[مدیر پژوهش پژوهشگاه قرآن و حدیث منصوب شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70688/مدیر-پژوهش-پژوهشگاه-قرآن-و-حدیث-منصوب-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[هفتمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی اخلاق پژوهی منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70687/هفتمین-شماره-فصلنامه-علمی-پژوهشی-اخلاق-پژوهی-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب منشأ عصمت از گناه و خطا؛ نظریه ها و دیدگاه ها منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70668/کتاب-منشأ-عصمت-از-گناه-و-خطا-نظریه-ها-و-دیدگاه-ها-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب اراده الهی در اندیشه امامیه نخستین منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70667/کتاب-اراده-الهی-در-اندیشه-امامیه-نخستین-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[قائم مقام رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث تشریح کرد: تعامل علوم انسانی – اسلامی با دیگر علوم و نقش وحدت حوزه و دانشگاه در آن]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70651/قائم-مقام-رئیس-پژوهشگاه-قرآن-و-حدیث-تشریح-کرد-تعامل-علوم-ان اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب میراث تفسیری حسین بن سعید اهوازی منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70642/کتاب-میراث-تفسیری-حسین-بن-سعید-اهوازی-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[حجت‌الاسلام دکتر سبحانی: وحدت حوزه و دانشگاه در گرو تعامل دانش کلام و علوم انسانی]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70639/حجت-الاسلام-دکتر-سبحانی-وحدت-حوزه-و-دانشگاه-در-گرو-تعامل-دا اخبار پژوهشگاه <![CDATA[حجت‌الاسلام دکتر خسروپناه تشریح کرد: تعامل علم کلام و علوم انسانی]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70638/حجت-الاسلام-دکتر-خسروپناه-تشریح-کرد-تعامل-علم-کلام-و-علوم-ا اخبار پژوهشگاه <![CDATA[حجت‌الاسلام و المسلمین مسعودی: گفت‌و‌گوی مشارکتی؛‌ لازمه بهره‌گیری از قرآن برای پاسخ به سؤالات روز]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70635/حجت-الاسلام-و-المسلمین-مسعودی-گفت-و-گوی-مشارکتی-لازمه-بهر اخبار پژوهشگاه <![CDATA[رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیث: لزوم بهره‌گیری از مطالعات میان‌رشته‌ای در تحلیل رابطه قرآن و علوم]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70634/رئیس-پژوهشکده-علوم-و-معارف-حدیث-لزوم-بهره-گیری-از-مطالعات-م اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب اسلام پژوهی در اسرائیل منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70625/کتاب-اسلام-پژوهی-در-اسرائیل-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[عضو هیأت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث: روانشناسی اسلامی از محتوای متون دینی همراه با تجربه قابل برداشت است]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70628/عضو-هیأت-علمی-پژوهشگاه-قرآن-و-حدیث-روانشناسی-اسلامی-از-محت اخبار پژوهشگاه <![CDATA[رئیس پژوهشکده اخلاق و روان شناسی اسلامی: اسلامیزه کردن آموزه های غربی روانشناختی نه خدمت به دین است نه روانشناسی]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70627/رئیس-پژوهشکده-اخلاق-و-روان-شناسی-اسلامی-اسلامیزه-کردن-آموزه اخبار پژوهشگاه <![CDATA[از پژوهشگران برگزیده ششمین جشنواره پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث تجلیل شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70624/از-پژوهشگران-برگزیده-ششمین-جشنواره-پژوهشی-پژوهشگاه-قرآن-و-حد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب مبانی شناخت منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70619/کتاب-مبانی-شناخت-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب اندیشه‌های ‌کلامی خاندان اعین منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70616/کتاب-اندیشه-های-کلامی-خاندان-اعین-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[کتاب میراث تفسیری محمد بن عیسی بن عبید یقطینی منتشر شد]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70614/کتاب-میراث-تفسیری-محمد-بن-عیسی-بن-عبید-یقطینی-منتشر-شد اخبار پژوهشگاه <![CDATA[ششمین جشنواره پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار می شود]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70596/ششمین-جشنواره-پژوهشی-پژوهشگاه-قرآن-و-حدیث-برگزار-می-شود اخبار پژوهشگاه <![CDATA[نشست علمی "نقش متقابل دانش کلام و علوم انسانی" برگزار می شود]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70593/نشست-علمی-نقش-متقابل-دانش-کلام-و-علوم-انسانی-برگزار-می-شود اخبار پژوهشگاه <![CDATA[نشست علمی "جایگاه دانشی قرآن و حدیث در علوم" برگزار می شود]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70592/نشست-علمی-جایگاه-دانشی-قرآن-و-حدیث-در-علوم-برگزار-می-شود اخبار پژوهشگاه <![CDATA[نشست علمی "پژوهش های اسلامی - روان شناختی (ظرفیت ها و چالش ها)" برگزار می شود]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70591/نشست-علمی-پژوهش-های-اسلامی-روان-شناختی-ظرفیت-ها-و-چالش-ه اخبار پژوهشگاه <![CDATA[تأکید بر اشتراکات در کنار تفاوت ها و ويژگی های مذاهب در کتاب موسوعة الأحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70480/تأکید-بر-اشتراکات-در-کنار-تفاوت-ها-و-ويژگی-های-مذاهب-در-کتاب اخبار پژوهشگاه <![CDATA[قائم مقام و مشاور عالی رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث مطرح کرد: مناظرات امام رضا علیه السلام با ادیان و مذاهب مختلف در عیون اخبار الرضا]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70403/قائم-مقام-و-مشاور-عالی-رئیس-پژوهشگاه-قرآن-و-حدیث-مطرح-کرد-م اخبار پژوهشگاه <![CDATA[مهم‌ترین درس سیره برای امروز]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70404/مهم-ترین-درس-سیره-برای-امروز اخبار پژوهشگاه <![CDATA[حجت الاسلام طباطبایی: روایات فقهی از دوره ائمه علیهم السلام متولیان قوی و مقتدری داشته است]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70398/حجت-الاسلام-طباطبایی-روایات-فقهی-از-دوره-ائمه-علیهم-السلام اخبار پژوهشگاه <![CDATA[بررسی توحید، عدل و قدرت الهی در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام]]> http://www.riqh.ac.ir/post/70397/بررسی-توحید-عدل-و-قدرت-الهی-در-کتاب-عیون-اخبار-الرضا-علیه-ا اخبار پژوهشگاه