قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی صفحه 3

قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی

مقالاتی از:

آرتر جفری، اتان کلبرگ، مئیر برـ اشر، تاد لاوسن و...

به کوشش و ویرایش

محمدعلی طباطبایی

قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی صفحه 4

قرآن‌شناسی امامیه در پژوهش‌های غربی

به کوشش و ویرایش: محمدعلی طباطبایی

پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السّلام، گروه قرآن‌شناسی و دانش‌های پیرامونی

مترجمان: محمدرضا امین، مهدی حبیب‌اللهی، محمد حقانی‌فضل، محمدعلی طباطبایی،

حیدر عیوضی، سعید کریم‌پور، مجید منتظرمهدی، مریم ولایتی کبابیان

ناظر علمی: علی راد (استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی)

ناشر: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۵ش

شمارگان: ...

قیمت: ... تومان

دفتر مرکزی: قم، میدان شهدا، خیابان معلم، پلاک ۱۲۵ تلفن: ۳۷۷۴۰۵۲۳ – ۰۲۵ / فاکس: ۳۷۷۴۰۵۷۱ – ۰۲۵ / ص.پ: ۴۴۶۸ / ۳۷۱۸۵

نمایشگاه دائمی علوم حدیث (قم، خیابان معلم) تلفن: ۳۷۷۴۰۵۴۵ فروشگاه شماره «۲» (قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه همکف، پلاک ۲۹) تلفن: ۳۷۸۴۲۳۰۹ – ۰۲۵ / ۳۷۸۴۲۳۱۰ - ۰۲۵

فروشگاه شماره «۳» (شهر ری، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام درب شرقی ۷) تلفن: ۵۵۹۵۲۸۶۲ – ۰۲۱

فروشگاه شماره «۴» (شهر ری، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّلام، درب جنوبی) تلفن: ۵۱۲۲۴۴۹۳ - ۰۲۱

http://www.darolhadith.ir

darolhadith.۲۰@gmail.com ISBN:

کلیه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.